Προσκλήσεις για συνεργάτες

 

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: GD.380.ARCHI_Fin-1223
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: 6ΤΛΖ469ΗΞΩ-ΔΗΔ
ARCHIMEDES
Δημ:
27-12-2023
Λήξη:
06-01-2024

Pages