Προσκλήσεις για συνεργάτες

Σε συνέχεια της με αριθ. 54/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνεχίζεται η διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

CORALLIA
Δημ:
31-05-2023
Λήξη:
15-06-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-04-2023
Λήξη:
07-06-2023
ARCHIMEDES
Δημ:
12-04-2023
Λήξη:
24-04-2023
ARCHIMEDES
Δημ:
03-04-2023
Λήξη:
16-04-2023
ARCHIMEDES
Δημ:
23-03-2023
Λήξη:
03-04-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-03-2023
Λήξη:
03-04-2023
ARCHIMEDES
Δημ:
23-03-2023
Λήξη:
03-04-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
13-03-2023
Λήξη:
23-03-2023
CODECO: Cognitive Decentralised Edge Cloud Orchestration Υποτροφία
ΑΔΑ.: Ψ7ΩΩ469ΗΞΩ-ΗΙ2 ΚΩΔ.: PED.350.YP.COD.ΧΑΝ.0223
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
06-03-2023
Λήξη:
20-03-2023
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6ΙΝΔ469ΗΞΩ-ΘΧΓ ΚΩΔ.: DOORS_350_0223
ΜΑΑ
Δημ:
23-02-2023
Λήξη:
06-03-2023
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 668Χ469ΗΞΩ-360 ΚΩΔ.: ARCHIMEDES.346-Call-ARCHIMEDES-1222
ARCHIMEDES
Δημ:
15-02-2023
Λήξη:
31-03-2023

Pages