Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΘΤΩ469ΗΞΩ-07Ψ ΚΩΔ.: DOORS_330_0622
ΜΑΑ
Δημ:
01-06-2022
Λήξη:
16-06-2022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
19-05-2022
Λήξη:
03-06-2022
ΡΑΑ
Δημ:
05-05-2022
Λήξη:
19-05-2022
StR-ESFRI3 - Support to Reinforce ESFRI - 3 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9Ψ4Ν469ΗΞΩ-ΖΞΜ ΚΩΔ.: GD.327.STR3_pl1-0422
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-04-2022
Λήξη:
05-05-2022
StR-ESFRI3 - Support to Reinforce ESFRI - 3 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9Ι7Ε469ΗΞΩ-Ω16 ΚΩΔ.: GD.327.STR3_pl2-0422
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-04-2022
Λήξη:
05-05-2022
ΜΑΑ
Δημ:
07-04-2022
Λήξη:
21-04-2022
StR-ESFRI3 - Support to Reinforce ESFRI - 3 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΔ0Δ469ΗΞΩ-ΖΙΒ ΚΩΔ.: GD.324.STR3-0322
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
24-03-2022
Λήξη:
08-04-2022
ΜΑΑ
Δημ:
11-02-2022
Λήξη:
28-02-2022
Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΧΨ0469ΗΞΩ-36Χ ΚΩΔ.: GD.313.DSGD2-1121
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
21-01-2022
Λήξη:
07-02-2022
«REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 6ΛΜΜ469ΗΞΩ-ΙΕΝ ΚΩΔ.: PED.317.YP.REW.ΧΑΝ.0122
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
17-01-2022
Λήξη:
01-02-2022
ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS Υποτροφία
ΑΔΑ.: 62ΛΔ469ΗΞΩ-ΑΕΘ ΚΩΔ.: ARSINOE_316_1221
ΜΑΑ
Δημ:
27-12-2021
Λήξη:
11-01-2022
ΔΕΜΤ: Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 99Χ8469ΗΞΩ-Ε9Μ ΚΩΔ.: GD.316.DMAN-1221
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
27-12-2021
Λήξη:
11-01-2022
ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΥΗΥ469ΗΞΩ-ΑΚΨ ΚΩΔ.: ARSINOE_314_1221
ΜΑΑ
Δημ:
10-12-2021
Λήξη:
27-12-2021
«STR-ESFRI II- Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΓΚΙ469ΗΞΩ-Ω58 ΚΩΔ.: GD.313.STR2-1121
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-11-2021
Λήξη:
13-12-2021
«REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΚΦ9469ΗΞΩ-Π0Ε ΚΩΔ.: PED.311.REW.ΧΑΝ.1121
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
26-11-2021
Λήξη:
10-12-2021
ΡΑΑ
Δημ:
25-11-2021
Λήξη:
09-12-2021
«REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΚΦ9469ΗΞΩ-Π0Ε ΚΩΔ.: PED.311.REW.ΧΑΝ.1121
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
12-11-2021
Λήξη:
26-11-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-11-2021
Λήξη:
16-11-2021
REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΒΗΩ469ΗΞΩ-ΚΕΙ ΚΩΔ.: PED.309.REW.ΧΑΝ.1021
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
27-10-2021
Λήξη:
10-11-2021

Pages