Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

#GIL4W - Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για τις Γυναίκες: Συνεργασία για τη Μεταφορά Γνώσης από Νορβηγικό φορέα πολιτικής για την ενίσχυση της γυναικείας εμπειρογνωμοσύνης στην ΕκαιΚ και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 9775469ΗΞΩ-Ζ0Β ΚΩΔ.: GD.348.ΕΟΧUN_2-0123
Δημ:
31-01-2023
Λήξη:
10-02-2023
#GIL4W - Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για τις Γυναίκες: Συνεργασία για τη Μεταφορά Γνώσης από Νορβηγικό φορέα πολιτικής για την ενίσχυση της γυναικείας εμπειρογνωμοσύνης στην ΕκαιΚ και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 9ΜΑΖ469ΗΞΩ-ΨΗΘ ΚΩΔ.: GD.348.ΕΟΧUN_1-0123
Δημ:
31-01-2023
Λήξη:
10-02-2023
ΙΕΛ
Δημ:
16-01-2023
Λήξη:
01-03-2023
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΚΒΕ469ΗΞΩ-ΗΡΡ ΚΩΔ.: MAIA_347_0123
ΜΑΑ
Δημ:
12-01-2023
Λήξη:
23-01-2023
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6017469ΗΞΩ-ΔΓΑ ΚΩΔ.: MAIA_346_1222
ΜΑΑ
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
02-01-2023
INTRANSIT - Strengthening the resilience of textile, aerospace, and construction SMEs to transition towards greener and more digital sectors with social and business model innovation Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: Ψ3Ω8469ΗΞΩ-96Χ ΚΩΔ.: COR-2022-10
CORALLIA
Δημ:
25-11-2022
Λήξη:
09-12-2022
ΜΑΑ
Δημ:
23-11-2022
Λήξη:
08-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ρ41Θ469ΗΞΩ-ΒΕΞ ΚΩΔ.: COR-2022-09
CORALLIA
Δημ:
11-11-2022
Λήξη:
28-11-2022
ΜΑΑ
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
25-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΜ89469ΗΞΩ-ΤΩΚ ΚΩΔ.: COR-2022-05
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΥΜΣ469ΗΞΩ-ΟΡ8 ΚΩΔ.: COR-2022-06
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΜΔΠ469ΗΞΩ-65Α ΚΩΔ.: COR-2022-07
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 67ΔΖ469ΗΞΩ-Υ54 ΚΩΔ.: COR-2022-08
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒΧΑ469ΗΞΩ-3ΟΩ ΚΩΔ.: GD.340.DEMTEng-1022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-10-2022
Λήξη:
04-11-2022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-10-2022
Λήξη:
05-01-2023

Pages