Προσκλήσεις για συνεργάτες

 

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS Υποτροφία
ΑΔΑ.: 62ΛΔ469ΗΞΩ-ΑΕΘ ΚΩΔ.: ARSINOE_316_1221
ΜΑΑ
Δημ:
27-12-2021
Λήξη:
11-01-2022
ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΥΗΥ469ΗΞΩ-ΑΚΨ ΚΩΔ.: ARSINOE_314_1221
ΜΑΑ
Δημ:
10-12-2021
Λήξη:
27-12-2021
«STR-ESFRI II- Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΓΚΙ469ΗΞΩ-Ω58 ΚΩΔ.: GD.313.STR2-1121
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-11-2021
Λήξη:
13-12-2021
«REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΚΦ9469ΗΞΩ-Π0Ε ΚΩΔ.: PED.311.REW.ΧΑΝ.1121
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
26-11-2021
Λήξη:
10-12-2021
ΡΑΑ
Δημ:
25-11-2021
Λήξη:
09-12-2021
«REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΚΦ9469ΗΞΩ-Π0Ε ΚΩΔ.: PED.311.REW.ΧΑΝ.1121
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
12-11-2021
Λήξη:
26-11-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-11-2021
Λήξη:
16-11-2021
REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments Υποτροφία
ΑΔΑ.: 6Φ0Υ469ΗΞΩ-8ΟΦ ΚΩΔ.: PED.309.YP.REW.ΧΑΝ.1021
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
27-10-2021
Λήξη:
10-11-2021
REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΒΗΩ469ΗΞΩ-ΚΕΙ ΚΩΔ.: PED.309.REW.ΧΑΝ.1021
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
27-10-2021
Λήξη:
10-11-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-09-2021
Λήξη:
05-10-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-08-2021
Λήξη:
08-09-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-04-2021
Λήξη:
07-05-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-04-2021
Λήξη:
07-05-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
31-03-2021
Λήξη:
15-04-2021

Pages