ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 
      Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου 
      15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
      e-mail:  info@athenarc.gr
      τηλ.: 210 687 5300
 
 
 
 
 
 
 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ   

Κτήριο Αθήνας 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου 
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
e-mail:  info-ilsp@athenarc.gr
τηλ.: 210 687 5300
 
Κτήριο Ξάνθης 
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίωv
67100 Ξάνθη Τ.Θ. 159
τηλ.: 254 107 8787
e-mail: info-ilsp@athenarc.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κτίριο Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04 Πάτρα
Τηλ.: 261 091 0301
e-mail: info@isi.gr
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 
Παράδεισος Αμαρουσίου 15125
Τηλ: 210 687 5403 
e-mail: contact-imsi@athenarc.gr

CORALLIA 

α2-innohub (HQ): 
Λ. Κηφισίας 44, Monumental Plaza-Κτήριο Γ,15125 Μαρούσι, Αττική,
Τηλ: 210 630 0770
e-mail: info@corallia.org
 

ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 210 687 5300
e-mail:  info@athenarc.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 210 687 5300
e-mail:  info@athenarc.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίωv
67100 Ξάνθη Τ.Θ. 159
τηλ.: 254 107 8787 (εσωτ. 211) 
e-mail: rapso@athenarc.gr, head-enta@athenarc.gr
 

ΜΟΝΑΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 210 687 5311
e-mail:  efi@athenarc.gr
 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 210 687 5300
e-mail: admin-sdu@athenarc.gr
 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ: 211 3335383
 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
τηλ.: 210 687 5325
e-mail:  eleni.petra@athenarc.gr