Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Για το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», δια του Διοικητικού Συμβουλίου του και της Γενικής Διεύθυνσης, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας του Κέντρου καθώς και των Ινστιτούτων και των Μονάδων, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, ακολουθείται η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ιδίως Κανονισμός 2016/679 και Ν. 3471/2006) .
 
Εν συντομία, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και διατηρούνται από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών.
 
Αναλυτικά:
Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας είναι:
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Ν.Π.Ι.Δ)
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου
15125, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ.:+302106875300, fax: 2106854270
 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, με σκοπό την καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της ιστοσελίδας του.

Με την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», οι επισκέπτες/-ριες -χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στο dpo@athenarc.gr

 

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως το όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.
 

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.
 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε μόνο όταν εσείς οι ίδιοι επιθυμείτε:
α) να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο μας (newsletter), συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που διαθέτουμε στον ιστότοπό μας. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε μόνο τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Αν εγγραφείτε στο newsletter μας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) θα χρησιμοποείται αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό, για τη διάρκεια παροχής της ως άνω υπηρεσίας και δεν θα κοινοποιείται σε τρίτους. Οποιαδήποτε στιγμή θα μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή σας.
β) να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός επικοινωνίας, δίδονται προσωπικά δεδομένα, τα οποία διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού της επικοινωνίας σας.
Επίσης κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου σας, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε κατά την είσοδό σας συγκατατεθεί.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» για τη χρήση cookies παρακάτω.
 

Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης και υπερσύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το Google+ και το Linkedin. Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να μας αποσταλούν μέσω των προφιλ που διαθέτουμε στα εν λόγω συστήματα, καλύπτονται από τους όρους των σχετικών πλατφορμών και όταν αξιοποιούνται από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, χρησιμοποιούνται μονάχα για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους, οι οποίοι ανακατευθύνουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι διαδικτυακοί τόπου τρίτων δεν υπόκεινται στον έλεγχο του ΕΚ Αθηνά και διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.
 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου του σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από cookies και το έννομο συμφέρον του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά σε σχέση με το σύνολο των υπολοίπων δεδομένων που συλλέγονται κατά την απλή επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/-ριών και χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας και για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των σκοπών &  στόχων λειτουργίας του. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
 

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες. Τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προκειμένου να εξυπηρετηθεί η επικοινωνία μαζί σας.
 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την παροχή των οικείων υπηρεσιών και σύμφωνα με τη δική σας συγκατάθεση και μετά διαγράφονται.
 

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη του Ερευνητικού Κέντρου, τα οποία έχουν καθήκον τήρησης εχεμύθειας.
 

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:
α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους
ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email dpo@athenarc.gr.
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» διατηρεί το δικαίωμα κατάρτισης πολιτικής χρέωσης ευλόγου διαχειριστικού κόστους για την ικανοποίηση των ως άνω δικαιωμάτων.
 

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.  
 

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των cookies. Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους ή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες του φυλλομετρητή σας.
 
Η χρήση των cookies προσφέρει  στην ιστοσελίδα τη δυνατότητα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ προτιμήσεις χρήσεις του ιδίου, να εξατομικεύσει την εμπειρία σας και να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά των επισκεπτών/-ριών, απαραίτητα για τη βελτίωση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό σας δίσκο ή στα αρχεία cookies που δημιουργούνται από άλλους δικτυακούς τόπους και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας. π.χ. για να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη/-ρια και χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω.