Προσκλήσεις για συνεργάτες

 

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
08-12-2023
Λήξη:
22-12-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
07-12-2023
Λήξη:
18-12-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
13-11-2023
Λήξη:
24-11-2023
IRO
Δημ:
10-11-2023
Λήξη:
20-11-2023
Δημ:
28-09-2023
Λήξη:
09-10-2023

Pages