Στο ΕΚ "Αθηνά" εντάσσονται τα παρακάτω Ινστιτούτα :

  • ΙΕΛ (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου) με Διευθυντή τον κ. Β. Κατσούρο, Διευθυντή Ερευνών 
  • ΙΝΒΙΣ (Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων) με Διευθυντή τον Χ. Στύλιο, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
  • ΙΠΣΥ (Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων) με Διευθυντή τον κ. Μ. Γαροφαλάκη, Καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Στο Κέντρο έχουν ιδρυθεί, και λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση, οι παρακάτω μονάδες:

  • Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β. Μακιό, ομότιμο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟ.ΔΙΑ.Π.), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Σαρρή, Καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης (ΡΑΑ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Π. Μαραγκό, Καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (ΠΕΔΙΤΕ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σ. Ραψομανίκη, Καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Μονάδα Φαρμακοπληροφορικής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Π. Μαχαίρα, ομότιμο Καθηγητή στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης. με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Φ. Κουντούρη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διάρθωση Γενικής Διεύθυνσης

Page Image: