Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

«Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΩΗ5469ΗΞΩ-ΠΝΕ ΚΩΔ.: ILSP.256.SAF-B.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
23-06-2020
«Βοΐσκα (Voeska): Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω7Κ2469ΗΞΩ-ΛΨ0 ΚΩΔ.: ILSP.256.VOI.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
23-06-2020
Λήξη:
23-06-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 65ΥΣ469ΗΞΩ-Ε40 ΚΩΔ.: ILSP.247-DRASI_ep-0520
ΙΕΛ
Δημ:
17-06-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΩΚΤ469ΗΞΩ-ΠΧΓ ΚΩΔ.: ILSP.255.DRASI-LEX-0520
ΙΕΛ
Δημ:
04-06-2020
“Smart-BioreAl: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»” Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Α8Π469ΗΞΩ-6ΦΧ ΚΩΔ.: ILSP.255.ALG.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
03-06-2020
«European Language Grid» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.254.ELG-0420
ΙΕΛ
Δημ:
29-05-2020
«European Language Grid» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.254.ELG-CL-0420
ΙΕΛ
Δημ:
29-05-2020
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.»
ΑΔΑ.: ΨΟ4Ν469ΗΞΩ-ΦΨ7 ΚΩΔ.: ILSP.254.EYR.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
25-05-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΛΦΑ469ΗΞΩ-ΡΙ2 ΚΩΔ.: ILSP.247.DRASI-0220
ΙΕΛ
Δημ:
07-05-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 61ΛΞ469ΗΞΩ-6ΨΣ ΚΩΔ.: ILSP.253.DR-0420
ΙΕΛ
Δημ:
06-05-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα»
ΑΔΑ.: 6ΒΕΒ469ΗΞΩ-74Σ ΚΩΔ.: ILSP.253.myEL.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
06-05-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒ6Ε469ΗΞΩ-ΛΡ8 ΚΩΔ.: ILSP.246.myEL.ΧΑΝ.0220
ΙΕΛ
Δημ:
26-04-2020
«PSAMIDES: Ports small and medium alliance for sustainable development» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΣΩΗ469ΗΞΩ-246 ΚΩΔ.: COR-2019-03
CORALLIA
Δημ:
14-04-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΧΚ1469ΗΞΩ-Σ4Μ ΚΩΔ.: ILSP.247.DR-0220
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020
«NLP-THEATRE Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΒΓΥ469ΗΞΩ-ΡΡΤ ΚΩΔ.: ILSP.248.NLP-THEATRE-0320
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΗΞΓ469ΗΞΩ-ΞΓΕ ΚΩΔ.: ILSP.247.GRE.ΧΑΝ.0220
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΣΥ1469ΗΞΩ-ΧΥΟ ΚΩΔ.: ILSP.247.EYR.ΧΑΝ.2020
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020
«Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6955469ΗΞΩ-Υ2Ω ΚΩΔ.: ILSP.245.PROS.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
27-03-2020
«European Language Grid» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΩΝΒ469ΗΞΩ-1Λ6 ΚΩΔ.: ILSP.247.ELG-0220
ΙΕΛ
Δημ:
26-03-2020

Pages