Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές
ΑΔΑ.: 9Ζ8Υ469ΗΞΩ-1ΞΤ ΚΩΔ.: COR-2022-07
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-07
CORALLIA
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΦΘΙ469ΗΞΩ-Ζ26 ΚΩΔ.: COR-2022-08
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-08
CORALLIA
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6001469ΗΞΩ-ΤΞ9 ΚΩΔ.: ARSINOE_343_1122
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: ARSINOE_343_1122
ΜΑΑ
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6ΘΡΨ469ΗΞΩ-Φ42 ΚΩΔ.: COR-2022-09
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-09
CORALLIA
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΡΠ80469ΗΞΩ-ΝΔ0 ΚΩΔ.: COR-2022-05
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-05
CORALLIA
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6ΣΒ8469ΗΞΩ-4ΟΙ ΚΩΔ.: COR-2022-06
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-06
CORALLIA
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
22-12-2022
ΜΑΑ
Δημ:
08-12-2022
Λήξη:
08-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΥΟ8469ΗΞΩ-319 ΚΩΔ.: COR-2022-04
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-04
CORALLIA
Δημ:
29-11-2022
Λήξη:
29-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: Ψ8ΡΛ469ΗΞΩ-ΨΦΦ ΚΩΔ.: COR-2022-03
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-03
CORALLIA
Δημ:
29-11-2022
Λήξη:
29-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 65Ψ9469ΗΞΩ-ΙΥΗ ΚΩΔ.: COR-2022-01
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-01
CORALLIA
Δημ:
28-11-2022
Λήξη:
28-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6Κ3Ν469ΗΞΩ-Ω7Φ ΚΩΔ.: COR-2022-02
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-02
CORALLIA
Δημ:
28-11-2022
Λήξη:
28-11-2022
Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 9ΨΩΔ469ΗΞΩ-Π6Σ ΚΩΔ.: GD.340.DEMTEng-1022
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.340.DEMTEng-1022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
24-11-2022
Λήξη:
24-11-2022
Feed4Cloud: Trustworthy user feedback for cloud-native services using blockchain Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΨΡΟΨ469ΗΞΩ-217 ΚΩΔ.: PED.339.YP.FEED.ΧΑΝ.1022
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: PED.339.YP.FEED.ΧΑΝ.1022
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
11-11-2022
Λήξη:
11-11-2022
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: Ψ906469ΗΞΩ-ΝΧΦ ΚΩΔ.: DOORS_332_0622_epan
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: DOORS_332_0622_epan
ΜΑΑ
Δημ:
11-11-2022
Λήξη:
11-11-2022
SEAwise – Shaping ecosystem-based fisheries management Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΚ8Ξ469ΗΞΩ-4ΡΨ ΚΩΔ.: SEAWISE_332_0622_epan
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: SEAWISE_332_0622_epan
ΜΑΑ
Δημ:
11-11-2022
Λήξη:
11-11-2022
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 9ΝΖ2469ΗΞΩ-0Ψ7 ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI2-0622_epan
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCHI2-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
10-11-2022
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΡΘΓΛ469ΗΞΩ-ΥΗΞ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI3-0622_epan
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCHI3-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
10-11-2022
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΧΑΔ469ΗΞΩ-ΛΞΠ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI1-0622_epan
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCHI1-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
10-11-2022
Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΩΕ9469ΗΞΩ-5ΛΑ ΚΩΔ.: GD.334.DEMTlaw-0722
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.334.DEMTlaw-0722
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-10-2022
Λήξη:
26-10-2022
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ3ΓΡ469ΗΞΩ-ΣΩ2 ΚΩΔ.: DOORS_332_0622
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: DOORS_332_0622
ΜΑΑ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
17-10-2022

Pages