Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-10-2021
Λήξη:
26-10-2021
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΠΖ9469ΗΞΩ-ΠΥΖ ΚΩΔ.: GD.302.DM-0721
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.302.DM-0721
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
04-10-2021
Λήξη:
04-10-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
17-06-2021
Λήξη:
17-06-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
21-05-2021
Λήξη:
21-05-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
11-05-2021
Λήξη:
11-05-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
02-04-2021
Λήξη:
02-04-2021
NEANIAS: Novel EOSC Services for Emerging Atmosphere, Underwater & Space Challenges Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: PED.285.NEAN.XAN.0221
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
12-03-2021
NEANIAS: Novel EOSC Services for Emerging Atmosphere, Underwater & Space Challenges Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΠΝΖ469ΗΞΩ-9ΥΒ ΚΩΔ.: ILSP.281.ΝΕΑΝ.XAN.1220
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
12-02-2021
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης II» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΙ03469ΗΞΩ-ΚΞΤ ΚΩΔ.: GD.267.LOG-0920
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
04-11-2020
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
09-10-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΨΖΥ469ΗΞΩ-Π34 ΚΩΔ.: GD.264.OILOG-07
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
28-09-2020
CORALLIA
Δημ:
14-09-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης II» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω8ΕΙ469ΗΞΩ-ΩΤ9 ΚΩΔ.: GD.255.DIOIK-0520
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
08-07-2020
«ODDMS - Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης φαρμάκων με μεθόδους4 μοντελοποίησης και προσομοίωσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΗ4Λ469ΗΞΩ-61Δ ΚΩΔ.: PHARM.254.ODDMS.0420
ΦΑΡΜΑΠΛΗ
Δημ:
03-07-2020
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης II» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΧΟΧ469ΗΞΩ-ΚΚΚ ΚΩΔ.: GD.243.STRe2-1219
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
02-07-2020
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 94ΒΓ469ΗΞΩ-ΕΘΟ ΚΩΔ.: ILSP.255.myEL.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
23-06-2020
“Safety4ALL: Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας” Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΩΗΩ469ΗΞΩ-ΩΚΒ ΚΩΔ.: ILSP.256.SAF-A.ΧΑΝ.0520
ΙΕΛ
Δημ:
23-06-2020

Pages