Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
19-05-2022
Λήξη:
19-05-2022
ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: ARSINOE_325_0422
ΜΑΑ
Δημ:
05-05-2022
Λήξη:
05-05-2022
StR-ESFRI3 - Support to Reinforce ESFRI - 3 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 94Ι4469ΗΞΩ-Ρ9Ξ ΚΩΔ.: GD.324.STR3-0322
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.324.STR3-0322
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-04-2022
Λήξη:
20-04-2022
SEAwise - Shaping ecosystem-based fisheries management Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΥ2Κ469ΗΞΩ-Ρ5Υ ΚΩΔ.: SEAwise_320_0222
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: SEAwise_320_0222
ΜΑΑ
Δημ:
10-03-2022
Λήξη:
10-03-2022
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
15-02-2022
Λήξη:
15-02-2022
REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΡΕΞΦ469ΗΞΩ-ΚΝΑ ΚΩΔ.: PED.317.YP.REW.ΧΑΝ.0122
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: PED.317.YP.REW.ΧΑΝ.0122
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
15-02-2022
Λήξη:
15-02-2022
«ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΟΥΔ469ΗΞΩ-ΡΕΡ ΚΩΔ.: ARSINOE_316_1221
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: ARSINOE_316_1221
ΜΑΑ
Δημ:
31-01-2022
Λήξη:
31-01-2022
ΔΕΜΤ: Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΥΣΩ469ΗΞΩ-ΜΘΤ ΚΩΔ.: GD.316.DMAN-1221
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.316.DMAN-1221
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
27-01-2022
Λήξη:
27-01-2022
ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: ARSINOE_314_1221
ΜΑΑ
Δημ:
11-01-2022
Λήξη:
11-01-2022
REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: PED.311.REW.ΧΑΝ.1121
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
27-12-2021
Λήξη:
27-12-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-12-2021
Λήξη:
23-12-2021
REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: PED.309.REW.ΧΑΝ.1021
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
29-11-2021
Λήξη:
29-11-2021
REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol Stacks in Smart-City Environments Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΑ1Ο469ΗΞΩ-0ΤΣ ΚΩΔ.: PED.309.YP.REW.ΧΑΝ.1021
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: PED.309.YP.REW.ΧΑΝ.1021
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
29-11-2021
Λήξη:
29-11-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-10-2021
Λήξη:
26-10-2021
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΠΖ9469ΗΞΩ-ΠΥΖ ΚΩΔ.: GD.302.DM-0721
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.302.DM-0721
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
04-10-2021
Λήξη:
04-10-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
17-06-2021
Λήξη:
17-06-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
21-05-2021
Λήξη:
21-05-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
11-05-2021
Λήξη:
11-05-2021
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
02-04-2021
Λήξη:
02-04-2021

Pages