Προσκλήσεις για συνεργάτες

ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
22-12-2017
Λήξη:
10-01-2018
ΙΕΛ
Δημ:
10-11-2017
Λήξη:
24-11-2017
Υποέργο 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.181.DR-1017
ΙΕΛ
Δημ:
08-11-2017
Λήξη:
24-11-2017
Υποέργο «Από τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιστήμη Δεδομένων» Σύμβαση έργου
ΙΠΣΥ
Δημ:
18-10-2017
Λήξη:
01-11-2017
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
11-09-2017
Λήξη:
27-10-2017
ΙΕΛ
Δημ:
14-09-2015
Λήξη:
21-09-2015