Προσκλήσεις για συνεργάτες

Σε συνέχεια της με αριθ. 54/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνεχίζεται η διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

CORALLIA
Δημ:
31-05-2023
Λήξη:
15-06-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
20-04-2023
Λήξη:
07-06-2023
ARCHIMEDES
Δημ:
12-04-2023
Λήξη:
24-04-2023
ARCHIMEDES
Δημ:
03-04-2023
Λήξη:
16-04-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-03-2023
Λήξη:
03-04-2023
ARCHIMEDES
Δημ:
23-03-2023
Λήξη:
03-04-2023

Pages