Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

INTRANSIT - Strengthening the resilience of textile, aerospace, and construction SMEs to transition towards greener and more digital sectors with social and business model innovation Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: Ψ3Ω8469ΗΞΩ-96Χ ΚΩΔ.: COR-2022-10
CORALLIA
Δημ:
25-11-2022
Λήξη:
09-12-2022
ΜΑΑ
Δημ:
23-11-2022
Λήξη:
08-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ρ41Θ469ΗΞΩ-ΒΕΞ ΚΩΔ.: COR-2022-09
CORALLIA
Δημ:
11-11-2022
Λήξη:
28-11-2022
ΜΑΑ
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
25-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΜ89469ΗΞΩ-ΤΩΚ ΚΩΔ.: COR-2022-05
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΥΜΣ469ΗΞΩ-ΟΡ8 ΚΩΔ.: COR-2022-06
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΜΔΠ469ΗΞΩ-65Α ΚΩΔ.: COR-2022-07
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 67ΔΖ469ΗΞΩ-Υ54 ΚΩΔ.: COR-2022-08
CORALLIA
Δημ:
03-11-2022
Λήξη:
18-11-2022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-10-2022
Λήξη:
20-12-2022
Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒΧΑ469ΗΞΩ-3ΟΩ ΚΩΔ.: GD.340.DEMTEng-1022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
25-10-2022
Λήξη:
04-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΡΠ4469ΗΞΩ-ΔΡΙ ΚΩΔ.: COR-2022-01
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ39Φ469ΗΞΩ-Ξ0Β ΚΩΔ.: COR-2022-02
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΦΗΨ469ΗΞΩ-Δ1Κ ΚΩΔ.: COR-2022-03
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Ν6Π469ΗΞΩ-Ψ9Γ ΚΩΔ.: COR-2022-04
CORALLIA
Δημ:
18-10-2022
Λήξη:
02-11-2022
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Β6Χ469ΗΞΩ-ΖΙ2 ΚΩΔ.: DOORS_332_0622_epan
ΜΑΑ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
31-10-2022
ΜΑΑ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
31-10-2022
Feed4Cloud: Trustworthy user feedback for cloud-native services using blockchain Υποτροφία
ΑΔΑ.: 91Α8469ΗΞΩ-0ΤΥ ΚΩΔ.: PED.339.YP.FEED.ΧΑΝ.1022
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
02-11-2022

Pages