Νέα

Η Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες στο MUMPRENEURSHIP

13-07-2022
Η Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες του ΕΚ "Αθηνά" συμμετέχει στην ενημερωτική ημερίδα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στις μητέρες MUMPRENEURSHIP με...
περισσότερα

Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες

11-02-2022
Το ΕΚ «Αθηνά» ανακοίνωσε τη λειτουργία της νέας Μονάδας του, που θα υλοποιεί τις στρατηγικές και δραστηριότητες του «Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες» (#GIL4W). Το #...
περισσότερα