Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

ΜΑΑ
Δημ:
28-09-2023
Λήξη:
28-09-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-08-2023
Λήξη:
01-08-2023
ARCHIMEDES
Δημ:
20-07-2023
Λήξη:
20-07-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
08-06-2023
Λήξη:
08-06-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
08-06-2023
Λήξη:
08-06-2023
ARCHIMEDES
Δημ:
02-06-2023
Λήξη:
02-06-2023
ARCHIMEDES
Δημ:
23-05-2023
Λήξη:
23-05-2023
DOORS Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ4Ζ5469ΗΞΩ-ΒΑΥ ΚΩΔ.: DOORS_350_0223
ΜΑΑ
Δημ:
23-03-2023
StR-ESFRI3 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΚΥΜ469ΗΞΩ-ΝΩΡ ΚΩΔ.: GD.340.STR3_com-1022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-03-2023
CORALLIA
Δημ:
16-03-2023

Pages