Περιφερειακή Διάσταση

Με έντονη δραστηριότητα σε Ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο, το "Αθηνά" λειτουργεί σε τρείς Ελληνικές πόλεις -Αθήνα, Πάτρα, Ξάνθη- και εφαρμόζει την στρατηγική του μέσα απο ινστιτούτα και μονάδες, γεωγραφικά κατανεμημένα.

Η ερευνητική δραστηριότητα του "Αθηνά" απολαμβάνει επομένως διευρυμένη εμβέλεια σε ολη τη χώρα, γεγονός που αποφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα στην ελληνική περιφέρεια: 

  • στενή σχέση με τον ακαδημαϊκό και παραγωγικό ιστό της χώρας
  • δυνατότητα αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού της
  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών δράσης μέσω της άμεσης διάχυσης των παραγόμενων καινοτομιών
  • αξιοποίηση πρωτοβουλιών, χρηματοδοτικών προγραμμάτων και άλλων δυνατοτήτων που προσφέρονται στις περιφέρειες