Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

«STR-ESFRI (Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures)» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6171469ΗΞΩ-ΨΔ1 ΚΩΔ.: GD.186.STRE-0218
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
21-01-2019
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.208.ADV-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
21-12-2018
«Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ΟΠΣ 5002437
ΙΕΛ
Δημ:
21-12-2018
«ΕΣΤΙΑ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.208.EST-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
21-12-2018
ΡΑΑ
Δημ:
21-12-2018
«Doc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ΟΠΣ 2076
ΙΕΛ
Δημ:
21-12-2018
ΡΑΑ
Δημ:
21-12-2018
«ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας»
ΑΔΑ.: ΨΓ32469ΗΞΩ-4ΔΑ ΚΩΔ.: ILSP.207.ΥΠ.ANAD-1118
ΙΕΛ
Δημ:
10-12-2018
«iWalk- Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ1ΑΤ469ΗΞΩ-Ω9Τ ΚΩΔ.: ILSP.206 iW-0918
ΙΕΛ
Δημ:
06-12-2018
«iWalk- Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ1ΑΤ469ΗΞΩ-Ω9Τ ΚΩΔ.: ILSP.202.iW-0918
ΙΕΛ
Δημ:
06-12-2018
«Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΧΖΒ469ΗΞΩ-ΘΤ9 ΚΩΔ.: ILSP.198.DR-ΧΑΝ.0718
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
«ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΖΟ469ΗΞΩ-ΓΨ6 ΚΩΔ.: ILSP.203.ANAD-ΧΑΝ.0918
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΩ41469ΗΞΩ-Ψ9Π ΚΩΔ.: ILSP.203.DR-ΧΑΝ.0918
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
«Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 63ΥΤ469ΗΞΩ-1Ν4 ΚΩΔ.: ILSP.205.PROS.ΧΑΝ.1018
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒΧ1469ΗΞΩ-ΞΞΙ ΚΩΔ.: GD.193.DIOIK.-0518
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
08-11-2018
«iWalk- Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα»
ΙΕΛ
Δημ:
18-10-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
ΚΩΔ.: ILSP.200.APOL-0818
ΙΕΛ
Δημ:
28-09-2018

Pages