Ινστιτούτα και Μονάδες


Στο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" εντάσσονται τα παρακάτω Ινστιτούτα:
 

ΙΕΛ |  Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου

Το ΙΕΛ ιδρύθηκε το 1991 και λειτουργεί με εγκαταστάσεις στην Αθήνα και την Ξάνθη. Στόχος του είναι οι τομείς της γλωσσικής τεχνολογίας, των ψηφιακών διεπαφών, της επεξεργασίας γνώσης και περιεχομένου και της πολιτιστικής τεχνολογίας. Το ΙΕΛ αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές για πλήθος αναγκών στις περιοχές της βιομηχανίας περιεχομένου, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

ΙΝΒΙΣ | Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Το ΙΝΒΙΣ ιδρύθηκε το 1998 στην Πάτρα, όπου εδρεύει και σήμερα. Εστιάζει το ερευνητικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον του στην παροχή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και σχετικών υπηρεσιών για βιομηχανικές διεργασίες και επιχειρησιακά περιβάλλοντα, ενδυναμώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής βιομηχανίας. 

ΙΠΣΥ | Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Το ΙΠΣΥ ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από το 2007. Εστιάζει στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης. Ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τα Μεγάλα Δεδομένα, τις τεχνολογίες βάσεων επιστημονικών, γεωγραφικών, επιχειρηματικών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων, την ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων και όλες τις σχετικές εφαρμογές.

Επίσης έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν έξι Μονάδες:
 

Corallia 

Η Μονάδα Corallia είναι μια σύμπραξη ιδιωτικού-δημοσίου τομέα που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε παραγωγικούς τεχνολογικούς τομείς έντασης γνώσης και εξαγωγικού δυναμικού όπου η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καταδεικνύει επάξια το όραμα που συμμερίζονται η βιομηχανία, ο ακαδημαϊκός τομέας, τα ερευνητικά εργαστήρια, τα επενδυτικά κεφάλαια και άλλες πρωτοβουλίες χρηματοδοτικής στήριξης, καθώς και η περιφερειακή και κεντρική διοίκηση της χώρας.

ΜΟΔΙΑΠ | Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων

Η ΜΟΔΙΑΠ υποστηρίζει την Ελλάδα σε όλες τις πλευρές της συμμετοχής της ως μέλους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) και προωθεί τη χρήση προηγμένων μεθόδων στην επιστήμη και την τεχνολογία του διαστήματος. Εκτελεί προγράμματα που σχετίζονται με το διάστημα και παρουσιάζουν ιδιαίτερο τεχνικό, οικονομικό ή άλλο ενδιαφέρον.

ΡΑΑ | Μονάδα Ρομποτικής

Η Μονάδα Ρομποτικής πραγματεύεται θεωρητικά και εφαρμοσμένα προβλήματα που βρίσκονται στην τομή πεδίων έρευνας και τεχνολογίας, όπως η ρομποτική, η πληροφορική, οι επικοινωνίες και τα γνωσιακά συστήματα. Αναπτύσσει εφαρμογές στο χώρο της ρομποτικής αντίληψης και αλληλεπίδρασης, της επεξεργασίας σήματος, της φωνητικής επικοινωνίας, της μηχανικής μάθησης, και της γνωσιακής μοντελοποίησης της πληροφορίας.

ΠΕΔΙΤΕ | Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών

Η Μονάδα ΠΕΔΙΤΕ ιδρύθηκε το Νοέμβρη του 2015.  Αντικείμενό της είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων, διαδικτυακών υπηρεσιών, ρομποτικής κ.λπ. με στόχο την κοινωνική ευημερία. Χαρακτηριστικά πεδία εφαρμογής αποτελούν η αγροτική παραγωγή (χρήση τεχνολογιών για μετρήσεις και ευφυή παρακολούθηση) και η πολιτική προστασία (εξειδικευμένες τεχνολογίες για περιπτώσεις κινδύνου σε απομονωμένες περιοχές).

Μονάδα Φαρμακοπληροφορικής 

Η Μονάδα καλύπτει όλο το υπολογιστικό έργο που απαιτείται στους τομείς της ανακάλυψης φαρμάκων (Χημειοπληροφορική), τον σχεδιασμό για την ποιότητα και την ανάπτυξη των φαρμακευτικών μορφών, τη Βιοφαρμακευτική, Φαρμακοκινητική και Φαρμακοδυναμική, τις κλινικές μελέτες και στην κλινική πρακτική, τις μετα-αναλύσεις και τις εφαρμογές βιοπληροφορικής στο σχεδιασμό και τη δράση των φαρμάκων και στα βιοτεχνολογικά φάρμακα 
Η Μονάδα 2A συμμετέχει στην έρευνα αιχμής για να επιτρέψει τη μετάβαση στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα, μέσω της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 (17 SDG) των Ηνωμένων Εθνών, της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η μονάδα επικεντρώνεται στην διεπιστημονική έρευνα συστημάτων και στην παροχή καινοτόμων λύσεων για τη μετάβαση σε ένα πράσινο, ψηφιακό, βασισμένο στην εργασία και δίκαιο μέλλον. Οι εργασίες της μεγάλης διεπιστημονικής ομάδας της επικεντρώνονται στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ έρευνας και καινοτομίας, οικονομίας, κοινωνίας, περιβάλλοντος, χάραξης πολιτικής και πολιτικής. 

Μονάδα Αρχιμήδης

Το Κέντρο Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2022 με την υποστήριξη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Χρηματοδοτείται για τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λειτουργεί ως Μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Μέσω του «Αρχιμήδη» η Ελλάδα θα βρεθεί στην αιχμή του δόρατος της επιστήμης, σε ένα πεδίο γνώσης με αύξουσα σημασία και με πολλαπλές εφαρμογές στην οικονομία, την κοινωνία, τη βιομηχανία, κ.λπ. Ο «Αρχιμήδης» θα υπηρετήσει τόσο τη βασική, όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα, σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες 

Η Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες του ΕΚ «Αθηνά» ενεργεί με βάση το νομικό πλαίσιο του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», αναπτύσσοντας ίδια δραστηριότητα στο πεδίο δράσης της, αλλά και σε σύνδεση με τη σύμπραξη «#GIL4W (Greek Innovation Lab for Women) – Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες». Kύριος στόχος της Μονάδας είναι η υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Ελλάδα, αλλά και η υποστήριξη για την πραγμάτωση των στόχων και των στρατηγικών της σύμπραξης #GIL4W, πανελλαδικά.