Προσκλήσεις για συνεργάτες

«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΛΒ2469ΗΞΩ-ΝΒΕ ΚΩΔ.: GD.232.DIOIK-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-07-2019
Λήξη:
09-08-2019
«Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΧΠΨ469ΗΞΩ-ΞΛΠ ΚΩΔ.: ILSP.232.DRA.ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
22-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΧΘ469ΗΞΩ-ΘΧ6 ΚΩΔ.: ILSP.232.DRA.ΧΑΝ.YPO.0719
ΙΕΛ
Δημ:
22-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΜΖΓ469ΗΞΩ-Α7Σ ΚΩΔ.: ILSP.232.μDOC-ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
22-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«STR-ESFRI II- Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΓΦΣ469ΗΞΩ-Χ01 ΚΩΔ.: GD.232.STR2-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
18-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω0ΣΗ469ΗΞΩ-Ο2Λ ΚΩΔ.: COR-2019-02
CORALLIA
Δημ:
18-07-2019
Λήξη:
31-07-2019
«ΕΣΤΙΑ- ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/ Τομέας Προτεραιότητας 2.3.3» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΕΨΦ469ΗΞΩ-ΧΗΝ ΚΩΔ.: ILSP.231.EST.ΧΑN-0719
ΙΕΛ
Δημ:
09-07-2019
Λήξη:
19-07-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ92Σ469ΗΞΩ-ΒΨΔ ΚΩΔ.: ILSP.231.DRe-0719
ΙΕΛ
Δημ:
05-07-2019
Λήξη:
19-07-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΗΕΠ469ΗΞΩ-Λ3Π ΚΩΔ.: GD.231.DIOIK-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
05-07-2019
Λήξη:
09-08-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
05-07-2019
Λήξη:
22-07-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ1ΗΒ469ΗΞΩ-ΣΤΣ ΚΩΔ.: ILSP.230.DRASI-1919
ΙΕΛ
Δημ:
28-06-2019
Λήξη:
12-08-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-06-2019
Λήξη:
10-07-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω05Π469ΗΞΩ-Ξ6Φ ΚΩΔ.: GD.230.DR-0619
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-06-2019
Λήξη:
10-07-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΦΕ5469ΗΞΩ-3ΔΩ ΚΩΔ.: ILSP.228.GRE.ΧΑN-0619
ΙΕΛ
Δημ:
14-06-2019
Λήξη:
28-06-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΨΥΛΑ469ΗΞΩ-64Η ΚΩΔ.: ILSP.228.ΥΠ.GRE-0619
ΙΕΛ
Δημ:
14-06-2019
Λήξη:
28-06-2019
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΓΛ1469ΗΞΩ-ΛΕ8 ΚΩΔ.: ILSP.227.APOL.3105
ΙΕΛ
Δημ:
04-06-2019
Λήξη:
18-06-2019
«Προς- Έλευσις Personalised Routes in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΑ1Β469ΗΞΩ-8ΗΒ ΚΩΔ.: ILSP.226.PROS.ΧΑΝ.0519
ΙΕΛ
Δημ:
03-06-2019
Λήξη:
14-06-2019
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΒΩΣ469ΗΞΩ-56Ε ΚΩΔ.: ILSP.222.ADV.ΧΑΝ.0419
ΙΕΛ
Δημ:
15-05-2019
Λήξη:
30-05-2019
NLP THEATRE - Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΧΧΜ469ΗΞΩ-ΨΛ6 ΚΩΔ.: ILSP.222.NLP-2419
ΙΕΛ
Δημ:
07-05-2019
Λήξη:
22-05-2019

Pages