Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΒΩΣ469ΗΞΩ-56Ε ΚΩΔ.: ILSP.222.ADV.ΧΑΝ.0419
ΙΕΛ
Δημ:
15-05-2019
Λήξη:
30-05-2019
NLP THEATRE - Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΧΧΜ469ΗΞΩ-ΨΛ6 ΚΩΔ.: ILSP.222.NLP-2419
ΙΕΛ
Δημ:
07-05-2019
Λήξη:
22-05-2019
«STR-ESFRI - Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΖΖ7469ΗΞΩ-ΒΓΧ ΚΩΔ.: GD.220.STRe2-0319
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
22-04-2019
Λήξη:
27-05-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
15-04-2019
Λήξη:
08-05-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΓ1Ω469ΗΞΩ-0ΓΔ ΚΩΔ.: ILSP.221.DRASI-0419
ΙΕΛ
Δημ:
12-04-2019
Λήξη:
16-06-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΖΚ469ΗΞΩ-0ΥΟ ΚΩΔ.: ILSP.220.ATT-ΧΑΝ.0319
ΙΕΛ
Δημ:
29-03-2019
Λήξη:
10-05-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 96ΧΥ469ΗΞΩ-Ν7Ι ΚΩΔ.: ILSP.219.ΥΠ.GRE-0319
ΙΕΛ
Δημ:
26-03-2019
Λήξη:
10-04-2019
«SSHOC & Social Sciences & Humanities Open Cloud» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω5Ω5469ΗΞΩ-1ΗΙ ΚΩΔ.: ILSP.219.SSHOC-0319
ΙΕΛ
Δημ:
20-03-2019
Λήξη:
04-04-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 99ΖΘ469ΗΞΩ-ΛΙ0 ΚΩΔ.: ILSP.218.DR-0219
ΙΕΛ
Δημ:
22-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
«μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΝΦΨ469ΗΞΩ-4ΑΔ ΚΩΔ.: ILSP.216.μDOC-ΧΑΝ.0119
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
«ΑΘΗΝΑ-Ξ: Δράσεις του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Ξάνθη» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΧΠ0469ΗΞΩ-Ξ4Θ ΚΩΔ.: ILSP.218.APOL-ΧΑΝ.0219
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΚΔ0469ΗΞΩ-ΥΡΓ ΚΩΔ.: ILSP.218.ATT-ΧΑΝ.0219
ΙΕΛ
Δημ:
21-02-2019
Λήξη:
11-03-2019
ΙΕΛ
Δημ:
15-02-2019
Λήξη:
14-03-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
06-02-2019
Λήξη:
01-03-2019
«Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 78ΛΥ469ΗΞΩ-7ΙΧ ΚΩΔ.: ILSP.213.D4I-1218
ΙΕΛ
Δημ:
18-01-2019
Λήξη:
05-02-2019
«AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace)] – Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος - 4ος αι. π.Χ.). Athenian Presence in Thrace through the Diffusion of Attic Painted Pottery (6th-4th c. BCE).» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΞΙ0469ΗΞΩ-ΡΥΓ ΚΩΔ.: ILSP.211.ATT-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
11-01-2019
Λήξη:
08-02-2019
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΙΠΣΥ - Στρατηγικός σχεδιασμός και υποδομές ΙΠΣΥ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: Orizontio0119
ΙΠΣΥ
Δημ:
10-01-2019
Λήξη:
23-01-2019
«ID-EPTRI - INFRADEV – European Paediatric Translational Research Infra-structure» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΔΩ3469ΗΞΩ-ΙΚ1 ΚΩΔ.: PHARM.211.ID-EPTRI.1218
ΦΑΡΜΑΠΛΗ
Δημ:
07-01-2019
Λήξη:
15-02-2019

Pages