Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

«Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΧΠΨ469ΗΞΩ-ΞΛΠ ΚΩΔ.: ILSP.232.DRA.ΧΑΝ.0719
ΙΕΛ
Δημ:
22-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΧΘ469ΗΞΩ-ΘΧ6 ΚΩΔ.: ILSP.232.DRA.ΧΑΝ.YPO.0719
ΙΕΛ
Δημ:
22-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω0ΣΗ469ΗΞΩ-Ο2Λ ΚΩΔ.: COR-2019-02
CORALLIA
Δημ:
18-07-2019
Λήξη:
31-07-2019
«STR-ESFRI II- Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΓΦΣ469ΗΞΩ-Χ01 ΚΩΔ.: GD.232.STR2-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
18-07-2019
Λήξη:
02-08-2019
«ΕΣΤΙΑ- ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/ Τομέας Προτεραιότητας 2.3.3» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΕΨΦ469ΗΞΩ-ΧΗΝ ΚΩΔ.: ILSP.231.EST.ΧΑN-0719
ΙΕΛ
Δημ:
09-07-2019
Λήξη:
19-07-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΗΕΠ469ΗΞΩ-Λ3Π ΚΩΔ.: GD.231.DIOIK-0719
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
05-07-2019
Λήξη:
09-08-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
05-07-2019
Λήξη:
22-07-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ92Σ469ΗΞΩ-ΒΨΔ ΚΩΔ.: ILSP.231.DRe-0719
ΙΕΛ
Δημ:
05-07-2019
Λήξη:
19-07-2019
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ1ΗΒ469ΗΞΩ-ΣΤΣ ΚΩΔ.: ILSP.230.DRASI-1919
ΙΕΛ
Δημ:
28-06-2019
Λήξη:
12-08-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-06-2019
Λήξη:
10-07-2019
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω05Π469ΗΞΩ-Ξ6Φ ΚΩΔ.: GD.230.DR-0619
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-06-2019
Λήξη:
10-07-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΦΕ5469ΗΞΩ-3ΔΩ ΚΩΔ.: ILSP.228.GRE.ΧΑN-0619
ΙΕΛ
Δημ:
14-06-2019
Λήξη:
28-06-2019
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΨΥΛΑ469ΗΞΩ-64Η ΚΩΔ.: ILSP.228.ΥΠ.GRE-0619
ΙΕΛ
Δημ:
14-06-2019
Λήξη:
28-06-2019
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΓΛ1469ΗΞΩ-ΛΕ8 ΚΩΔ.: ILSP.227.APOL.3105
ΙΕΛ
Δημ:
04-06-2019
Λήξη:
18-06-2019
«Προς- Έλευσις Personalised Routes in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΑ1Β469ΗΞΩ-8ΗΒ ΚΩΔ.: ILSP.226.PROS.ΧΑΝ.0519
ΙΕΛ
Δημ:
03-06-2019
Λήξη:
14-06-2019
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΒΩΣ469ΗΞΩ-56Ε ΚΩΔ.: ILSP.222.ADV.ΧΑΝ.0419
ΙΕΛ
Δημ:
15-05-2019
Λήξη:
30-05-2019
NLP THEATRE - Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΧΧΜ469ΗΞΩ-ΨΛ6 ΚΩΔ.: ILSP.222.NLP-2419
ΙΕΛ
Δημ:
07-05-2019
Λήξη:
22-05-2019
«STR-ESFRI - Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΖΖ7469ΗΞΩ-ΒΓΧ ΚΩΔ.: GD.220.STRe2-0319
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
22-04-2019
Λήξη:
27-05-2019

Pages