Προσκλήσεις για συνεργάτες

«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: 7Α0Γ469ΗΞΩ-ΗΣΔ ΚΩΔ.: ILSP.210.ΥΠ.DR-1218
ΙΕΛ
Δημ:
13-12-2018
Λήξη:
28-12-2018
«ΑΘΗΝΑ-Ξ: Δράσεις του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Ξάνθη» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ94Λ469ΗΞΩ-88Ο ΚΩΔ.: ILSP.210.APOL-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
12-12-2018
Λήξη:
27-12-2018
«Προς- Έλευσις Personalised Routes in Eleusis» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΟΚΡ469ΗΞΩ-7ΕΠ ΚΩΔ.: ILSP.210.PROS-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
12-12-2018
Λήξη:
27-12-2018
«ΛΔ ΙΕΛ ΞΑΝΘΗΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΕΦΩ469ΗΞΩ-ΞΔΧ ΚΩΔ.: ILSP. 210.LD-ΧΑΝ.1218
ΙΕΛ
Δημ:
12-12-2018
Λήξη:
27-12-2018
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 642Δ469ΗΞΩ-8Τ2 ΚΩΔ.: GD.193.DIOIK.-0518
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
06-12-2018
Λήξη:
21-12-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΜΝ2469ΗΞΩ-ΨΞΑ ΚΩΔ.: ILSP.207.DR-1118
ΙΕΛ
Δημ:
06-12-2018
Λήξη:
28-12-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΙΧΡ469ΗΞΩ-1ΘΨ ΚΩΔ.: ILSP.208.DR-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
Λήξη:
13-12-2018
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 93ΠΗ469ΗΞΩ-ΩΧΨ ΚΩΔ.: ILSP.208.ADV-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
Λήξη:
13-12-2018
«ΕΣΤΙΑ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ6ΦΧ469ΗΞΩ-8ΧΧ ΚΩΔ.: ILSP.208.EST-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
Λήξη:
13-12-2018
«Doc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 67ΝΚ469ΗΞΩ-ΜΗΒ ΚΩΔ.: ILSP.208.μDOC-ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
Λήξη:
13-12-2018
iMuSciCA- Interactive Music Science Collaborative Activities Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΦ8Υ469ΗΞΩ-Λ0Σ ΚΩΔ.: RAA.208.iM-1118
ΡΑΑ
Δημ:
26-11-2018
Λήξη:
10-12-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 66ΟΝ469ΗΞΩ-ΔΦ9 ΚΩΔ.: ILSP.208.ΥΠ.DR-1118
ΙΕΛ
Δημ:
23-11-2018
Λήξη:
21-12-2018
«ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» Υποτροφία
ΑΔΑ.: Ψ5ΓΜ469ΗΞΩ-ΗΟΖ ΚΩΔ.: ILSP.207.ΥΠ.ANAD-1118
ΙΕΛ
Δημ:
15-11-2018
Λήξη:
29-11-2018
Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΩΠ8469ΗΞΩ-Ρ7Λ ΚΩΔ.: ILSP.207.PROS.ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
15-11-2018
Λήξη:
29-11-2018
«Interactive Music Science Activities” (iMuSciCA)» Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΩΜΓ4469ΗΞΩ-ΚΘ8 ΚΩΔ.: RAA.207.ΥΠ.iM-1118
ΡΑΑ
Δημ:
12-11-2018
Λήξη:
26-11-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.207.DR-1118
ΙΕΛ
Δημ:
08-11-2018
Λήξη:
23-11-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΚΩΔ.: ILSP.198.ΥΠ.DR-0718
ΙΕΛ
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
12-11-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΠΡ3469ΗΞΩ-261 ΚΩΔ.: ILSP.206.iW-1018
ΙΕΛ
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
30-11-2018
«STR-ESFRI - Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 73Y7469HJV-NX1 ΚΩΔ.: GD.206.STRe-1018
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
30-11-2018
«Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒ4Φ469ΗΞΩ-ΔΡΦ ΚΩΔ.: ILSP.205.PROS.ΧΑΝ.1018
ΙΕΛ
Δημ:
25-10-2018
Λήξη:
12-11-2018

Pages