Προσκλήσεις για συνεργάτες

Σε συνέχεια της με αριθ. 54/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνεχίζεται η διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

Προσκλήσεις ΙΕΛ Προσκλήσεις ΙΠΣΥ Προσκλήσεις ΙΝΒΙΣ

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν τη Γενική Διεύθυνση και τις Μονάδες του Κέντρου

ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-03-2023
Λήξη:
03-04-2023
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
13-03-2023
Λήξη:
23-03-2023
CODECO: Cognitive Decentralised Edge Cloud Orchestration Υποτροφία
ΑΔΑ.: Ψ7ΩΩ469ΗΞΩ-ΗΙ2 ΚΩΔ.: PED.350.YP.COD.ΧΑΝ.0223
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
06-03-2023
Λήξη:
20-03-2023
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6ΙΝΔ469ΗΞΩ-ΘΧΓ ΚΩΔ.: DOORS_350_0223
ΜΑΑ
Δημ:
23-02-2023
Λήξη:
06-03-2023
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 668Χ469ΗΞΩ-360 ΚΩΔ.: ARCHIMEDES.346-Call-ARCHIMEDES-1222
ARCHIMEDES
Δημ:
15-02-2023
Λήξη:
31-03-2023
#GIL4W - Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για τις Γυναίκες: Συνεργασία για τη Μεταφορά Γνώσης από Νορβηγικό φορέα πολιτικής για την ενίσχυση της γυναικείας εμπειρογνωμοσύνης στην ΕκαιΚ και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 9775469ΗΞΩ-Ζ0Β ΚΩΔ.: GD.348.ΕΟΧUN_2-0123
Δημ:
31-01-2023
Λήξη:
10-02-2023
#GIL4W - Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για τις Γυναίκες: Συνεργασία για τη Μεταφορά Γνώσης από Νορβηγικό φορέα πολιτικής για την ενίσχυση της γυναικείας εμπειρογνωμοσύνης στην ΕκαιΚ και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 9ΜΑΖ469ΗΞΩ-ΨΗΘ ΚΩΔ.: GD.348.ΕΟΧUN_1-0123
Δημ:
31-01-2023
Λήξη:
10-02-2023
ΙΕΛ
Δημ:
16-01-2023
Λήξη:
01-03-2023
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΚΒΕ469ΗΞΩ-ΗΡΡ ΚΩΔ.: MAIA_347_0123
ΜΑΑ
Δημ:
12-01-2023
Λήξη:
23-01-2023
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6017469ΗΞΩ-ΔΓΑ ΚΩΔ.: MAIA_346_1222
ΜΑΑ
Δημ:
22-12-2022
Λήξη:
02-01-2023
INTRANSIT - Strengthening the resilience of textile, aerospace, and construction SMEs to transition towards greener and more digital sectors with social and business model innovation Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: Ψ3Ω8469ΗΞΩ-96Χ ΚΩΔ.: COR-2022-10
CORALLIA
Δημ:
25-11-2022
Λήξη:
09-12-2022
ΜΑΑ
Δημ:
23-11-2022
Λήξη:
08-12-2022
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ρ41Θ469ΗΞΩ-ΒΕΞ ΚΩΔ.: COR-2022-09
CORALLIA
Δημ:
11-11-2022
Λήξη:
28-11-2022
ΜΑΑ
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
25-11-2022

Pages