Προκηρύξεις διαγωνισμών

Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: ΩΥΒΓ469ΗΞΩ-8Υ1 ΚΩΔ.: GD.PD04.SIE.159.0416
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
14-06-2016
Λήξη:
30-07-2016

Pages