Προκηρύξεις διαγωνισμών

ΚΡΗΠΙΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΚΩΔ.: ILSP.SD22.185.KRHPIS-0218
ΙΕΛ
Δημ:
20-02-2018
Λήξη:
12-03-2018
Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: ΩΥΒΓ469ΗΞΩ-8Υ1 ΚΩΔ.: GD.PD04.SIE.159.0416
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
14-06-2016
Λήξη:
30-07-2016

Pages