Προκηρύξεις διαγωνισμών

"Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών" Εθνικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: ΩΘ9Λ469ΗΞΩ-87Μ ΚΩΔ.: ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
11-05-2020
Υποέργο 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ – Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: Ω9Μ6469ΗΞΩ-ΛΞΩ ΚΩΔ.: ILSP.SD25.245.APOLLONIS-1219
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
23-12-2019
Λήξη:
15-01-2020
«ΕΣΤΙΑ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΚΩΔ.: ILSP.SD24.207.EST-1118
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
13-12-2018
Λήξη:
07-01-2019
«AdVENt: Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΚΩΔ.: ILSP.SD23.207.ADV-1118
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
13-12-2018
Λήξη:
07-01-2019
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
24-09-2018
Λήξη:
08-10-2018
ΚΡΗΠΙΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΚΩΔ.: ILSP.SD22.185.KRHPIS-0218
ΙΕΛ
Δημ:
20-02-2018
Λήξη:
12-03-2018
Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: ΩΥΒΓ469ΗΞΩ-8Υ1 ΚΩΔ.: GD.PD04.SIE.159.0416
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
14-06-2016
Λήξη:
30-07-2016

Pages