Συμπόσιο "Ανοικτή Επιστήμη στον ελληνικό ερευνητικό ιστό" - Παρουσιάσεις

Η Εκδήλωση Ανοικτή Επιστήμη                                                                               

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Ανοικτή Επιστήμη στην Ευρώπη
Σχεδιασμός εθνικής ατζέντας για τη στρατηγική Ανοικτής Επιστήμης: ιδιαιτερότητες, προτεραιότητες, συνέργειες

 

Ερευνητικές υποδομές: υπηρεσίες και πολιτικές για τη διαχείριση δεδομένων
Συντονισμός: Θοδωρής Δαλαμάγκας, Ερευνητής, ΕΚ "Αθηνά"

Σύντομες παρουσιάσεις (flash talks) για τη διαχείριση δεδομένων από υποδομές του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών

Ερευνητικές Υποδομές: συνεργασίες και βιωσιμότητα
  • Κοινές απαιτήσεις ερευνητικών υποδομών
    Βαγγέλης Καρκαλέτσης
    Διευθυντής Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
  • Σύνοψη και ανοιχτή συζήτηση για προτεραιοποίηση στόχων και κοινών δράσεων
    Γιάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής ΕΚ “Αθηνά”

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Χαρακτηριστικά Ανοικτής Επιστήμης με εκπαιδευτικές προτάσεις για διαχείριση ερευνητικών δεδομένων με την Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων “HELIX”

Παράλληλη Συνεδρία 1 Παράλληλη Συνεδρία 2

HELIX Data & Lab Workshop: Εκπαίδευση χρηστών στην ανάρτηση και χρήση ανοικτών επιστημονικών δεδομένων στην Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων. Η συνεδρία περιλαμβάνει δύο ενότητες που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής των δεδομένων.

Σπύρος Αθανασίου, Δημήτρης Σκούτας, Άγγελος Τζότσος, Γιώργος Χατζηγεωργακίδης, Παντελής Χρόνης, Κώστας Πατρούμπας, Γιάννης Κουβάρας, Μιχάλης Αλεξάκης, Νικηφόρος Λεωνιδάκης, Γιώργος Κωστούλας - ΕΚ “Αθηνά”

Open Science Clinic: Πώς να κρατήσετε την επιστήμη σας υγιή δημοσιεύοντας τα έργα σας σε ΑΠ και μοιράζοντας όλα τα επιστημονικά σας αποτελέσματα (δεδομένα και κώδικας). Έμφαση σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (IPR) και προστασίας προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων (GDPR).
Πρόδρομος Τσιαβός, ΕΚ “Αθηνά”Μαρίνα Αγγελάκη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Εκπαίδευση για την Ανοικτή Επιστήμη: Το παράδειγμα της μετάφρασης στα Ελληνικά του Εγχειριδίου για την Ανοικτή Επιστήμη (FOSTER, LIBER και OpenAIRE) και ο αντίκτυπος που είχε στους επαγγελματίες που βοήθησαν σε αυτό το εγχείρημα.
Έλλη ΠαπαδοπούλουΕΚ “Αθηνά” και εθελοντική ομάδα

Πρακτικές και υπηρεσίες υποστήριξης Ανοικτής Επιστήμης και διαμοιρασμού δεδομένων

Παράλληλη Συνεδρία 3 Παράλληλη Συνεδρία 4

Πρακτικές και εργαλεία υλοποίησης Ανοικτής Πρόσβασης και Ανοικτής Επιστήμης

 

Υποδομές και υπηρεσίες για Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων - Διαλειτουργικότητα

Πρακτικές και υπηρεσίες υποστήριξης Ανοικτής Επιστήμης και διαμοιρασμού δεδομένων (συνέχεια)

Παράλληλη Συνεδρία 5 Παράλληλη Συνεδρία 6

Πρακτικές και εργαλεία υλοποίησης Ανοικτής Πρόσβασης και Ανοικτής Επιστήμης

Υποδομές και υπηρεσίες για Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων - Διαλειτουργικότητα