Ερευνητικές δράσεις COVID-19

Η ιστοσελίδα αποτελεί ενημερωτικό οδηγό στην αναζήτηση επιστημονικού περιεχομένου και συνεργασιών, και περιλαμβάνει ερευνητικές δράσεις, εργαλεία και υπηρεσίες, καθώς κλινικές μελέτες και λοιπές πρωτοβουλίες που οργανώνονται από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό ιστό της χώρας. Ερευνητές, οργανισμοί και πολίτες πληροφορούνται για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα πάσης φύσεως επιστημονικών προσπαθειών.


Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

- Κατάλληλος εξοπλισμός και υποδομές για ανίχνευση του SARS-COV2, με την εφαρμογή αξιόπιστων
μεθόδων μοριακής ταυτοποίησης (RT-PCR) του ιού με δυνατότητα ευρείας διαγνωστικής εφαρμογής.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

- Βιοπληροφορική ανάλυση γονιδιώματος ασθενών COVID-19 και του ιού SARS-COV2 για την συσχέτιση
των μεταλλάξεων του ιού και ειδικών πολυμορφισμών του ανθρώπινου γονιδιώματος με τα συμπτώματα και έκβαση της νόσου.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Πρόκειται για εφαρμογή παρακολούθησης της πορείας της υγείας των πολιτών που αποτελούν επιβεβαιωμένα, πιθανά ή ύποπτα κρούσματα COVID-19.

ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Η δωρεά υλοποιείται στο πλαίσιο της έκτακτης χρηματοδότησης συνολικά 24.000 διαγνωστικών τεστ του κορωνοϊού και λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη σχετικών αναγκών του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα εργαστήρια Νανοτεχνολογίας & Προηγμένων Υλικών (Τμήμα Χημικών Μηχανικών) και Συνθέτων & Νανοδομημένων Υλικών (ITE/ IEXMH) του καθηγητή Κώστα Γαλιώτη και η εταιρεία ADRINE με έδρα το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Δρ. Παναγιώτης Παππάς, Δρ.

Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

Το BIP! Finder είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει τους ερευνητές στην εξερεύνηση της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας.

OK!Thess

H COVID-19 Response Greece είναι μια ανοικτή ομάδα εθελοντών με επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο που παρακολουθούν στενά τα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν από την πανδημία.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία αξιοποίησης της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Η εφαρμογή αποτυπώνει σε χάρτη τη γεωγραφική κατανομή των καταγεγραμμένων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Παράλληλα, παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα στατιστικά στοιχεία, όπως γίνονται γνωστά από επίσημους φορείς (π.χ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η πρωτοβουλία καλεί τις επιχειρήσεις να εξετάσουν ποιες από τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα που παρέχουν συνδρομητικά μπορούν να διατεθούν δωρεάν για όσο διάστημα διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα: υπηρεσίες και προϊόντα που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως εργασία και εκπαίδευση, αλλά και την ψυχαγωγία.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθάει όποιον ψάχνει βοήθεια για την καταπολέμηση του COVID-19 ή διαθέτει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους οργανισμούς ή άτομα που εργάζονται στην πρώτη γραμμή.

Pages