Ερευνητικές δράσεις COVID-19

Η ιστοσελίδα αποτελεί ενημερωτικό οδηγό στην αναζήτηση επιστημονικού περιεχομένου και συνεργασιών, και περιλαμβάνει ερευνητικές δράσεις, εργαλεία και υπηρεσίες, καθώς κλινικές μελέτες και λοιπές πρωτοβουλίες που οργανώνονται από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό ιστό της χώρας. Ερευνητές, οργανισμοί και πολίτες πληροφορούνται για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα πάσης φύσεως επιστημονικών προσπαθειών.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Η Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του ΟΠΑ δημιούργησε μηχανή αναζήτησης στο πλαίσιο του COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19) με στόχο να διευκολύνει το χρήστη στη διαδικασία αναζήτησης δεδομένων.

Instruct - ERIC

Η ευρωπαϊκή υποδομή Instruct-ERIC για να υποστηρίξει την έρευνα σχετικά με το SARS-CoV-2 και το COVID-19, δημιούργησε ένα Κέντρο Πόρων για τον COVID-19.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Tο ΙΣΝ εστιάζει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και προκλήσεων της χώρας σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα με δωρεά συνολικού ύψους $11,9 εκατομμυρίων (€11 εκατομμυρίων) που προσβλέπει -σε πρώτη φάση- στην άμεση υποστήριξη εργαζομένων στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Αναφοράς, στη διασφάλ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Διαδικτυακό παρατηρητήριο για την αποτύπωση και τη διερεύνηση συσχετίσεων πολλαπλών συνόλων δεδομένων σχετικά με τον COVID-19.

Πανευρωπαϊκή ομάδα Sewers4COVID

Hλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης για την παρακολούθηση του δικτύου λυμάτων μιας πόλης, με σκοπό την πρόβλεψη πανδημικών κρουσμάτων σε πραγματικό χρόνο, σε αστικές περιοχές, προκειμένου να εντοπιστούν οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που χρήζουν άμεσης προστασίας.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Η μελέτη INSIGHT με τίτλος: «Μια Πολυκεντρική, Προσαρμοστική, Τυχαιοποιημένη Τυφλή Ελεγχόμενη Δοκιμή ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των ερευνητικών θεραπειών για τη θεραπεία του COVID-19 σε νοσηλευόμενους ενήλικες:».

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αξιοποιώντας τους πόρους και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του Ιδρύματος, οι πρώτες εκτυπώσεις στη βέλτιστη ποιότητα παραγωγής και υγιεινής έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχει ξεκινήσει η σταδιακή παράδοση του υλικού για την υποστήριξη του έργου του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του Πανεπιστημι

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, το 3DP Hub του ΕΜΠ, παρέχει την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό του, για να συνεχίσει η παροχή βοήθειας στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας, με το σχεδιασμό και την κατασκευή προμετωπίδων, που προσφέρονται στα νοσοκομεία της Αττικής.

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν κατασκευαστεί και παραδοθεί συνολικά 467 προστατευτικές προσωπίδες Thorax_TUC.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το 3d-makers.gov.gr λειτουργεί ως γέφυρα που φέρνει σε επαφή, συνδέει και υποστηρίζει κεντρικά τις έκτακτες ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στον τομέα της Υγείας με τη δημιουργία και προσφορά εξοπλισμού από όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες πολιτών, ομάδων και φορέων που συνδράμου

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

Πλατφόρμα για τις τηλεδιασκέψεις της ερευνητικής κοινότητας και των δημοσίων υπαλλήλων.

Crowdpolicy

Απομακρυσμένος (remote) μαραθώνιος καινοτομίας για ψηφιακές εφαρμογές και μεθοδολογίες για την οικονομία και την κοινωνία που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της παvδημίας. Συμμετέχοντες είναι κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, ή εταιρεία.

EOSC Life

Οι Ερευνητικές Υποδομές για τις Βιοεπιστημές θέτουν ως προτεραιότητα την έρευνα γύρω από τον COVID-19 ώστε να προσφέρουν συμβουλές και πηγές για την κάλυψη ποικίλων ερευνητικών αναγκών.

EOSC Secretariat

To EOSC ανταποκρίθηκε σε αυτή την επείγουσα διεθνή πρόκληση, εισάγοντας μια ταχεία διαδικασία για την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση από κοινού δημιουργίας, αφιερωμένη ειδικά στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το COVID-19.

OpenAIRE

Η Πλατφόρμα OpenAIRE προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για πηγές σχετικά με τον COVID-19 με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία για τον εντοπισμό πολύτιμων πόρων και πληροφοριών.

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

Η Υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων – ΔΙΑΔΟΣΙΣ δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό των νοσοκομείων να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Όμιλος Φαρμακευτικών Εταιρειών Τσέτη

Η μελέτη UNIKINON-01/HOPE με τίτλος: «Η φωσφορική χλωροκίνη για λοιμώξεις από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19): Η ανοικτού-τύπου, μη τυχαιοποιημένη μελέτη HOPE». Προβλέπεται να εισαχθούν 60 ασθενείς.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Κατασκευή και παράδοση προστατευτικών ασπιδίων προσώπου για την προστασία του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού (συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και στο Γενικό Νοσοκομείο Γ.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) “Δημόκριτος”

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:
- διάθεση υποδομών και ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών για τη διεξαγωγή αναλύσεων για την ανίχνευση του ιού
- ανάπτυξη Βιοαισθητήρων για την ταχεία ανίχνευση αντισωμάτων σε δείγματα αίματος σε συνεργασία με τη ThetaMetrisis

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) “Δημόκριτος”

Το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" συμμετέχει στη διεξαγωγή κλινικής μελέτης για τον έλεγχο νέας πειραματικής θεραπείας σε ασθενείς COVID-19.

Pages