Ερευνητικές δράσεις COVID-19

Η ιστοσελίδα αποτελεί ενημερωτικό οδηγό στην αναζήτηση επιστημονικού περιεχομένου και συνεργασιών, και περιλαμβάνει ερευνητικές δράσεις, εργαλεία και υπηρεσίες, καθώς κλινικές μελέτες και λοιπές πρωτοβουλίες που οργανώνονται από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό ιστό της χώρας. Ερευνητές, οργανισμοί και πολίτες πληροφορούνται για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα πάσης φύσεως επιστημονικών προσπαθειών.


Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) “Δημόκριτος”

Έλληνες επιστήμονες από το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" έλαβαν μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «EUvsVirus Hackathon» με την υποβολή πρότασης με τίτλο «Υποστρώματα SERS για την ανίχνευση του ιού σε εκπνεόμενα σωματίδια» στην κατηγορία «Γρήγορα τεστ χαμηλού κόστους».

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (EAA)

Η ομάδα επίγειας τηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή ACTRIS (Aerosol Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) συμμετέχει σε πανευρωπαϊκό πείραμα συλλογής μετρήσεων της κατάστασης της ατμόσφαιρας και συγκ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (EAA)

Πλατφόρμα ενημέρωσης για την συνεχή παρακολούθηση της παγκόσμιας εικόνας του COVID-19, αλλά και της Ελλάδας με χωρική λεπτομέρεια.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών. Στόχοι της έρευνας:

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Το ΕΛΙΔΕΚ επιθυμεί να συμβάλει στη διερεύνηση και αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει επιλεγμένα άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και χρήσιμους συνδέσμους (οργανισμοί, videos, webinars, χάρτες, γραφήματα, κ.ά.) για περισσότερη πληροφόρηση.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Διαδυκτιακή πλατφόρμα που φέρνει κοντά επιχειρήσεις και θεσμούς που παρεμβαίνουν στον τομέα της Υγείας (νοσοκομεία, βιομηχανία, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας. Βασικοί στόχοι είναι:

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Η σελίδα περιέχει τα νέα επίκαιρα νέα γύρω από τον COVID-19 και περιλαμβάνει αποτελέσματα ελέγχου δειγμάτων SARS-CoV-2, εργαστηριακή Διάγνωση του νέου κορωνοϊού και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑ)

Το ΙΙΒΕΑΑ θα είναι υπεύθυνο για την δημιουργία και λειτουργία της βιοτράπεζας COVID-19 στο πλαίσιο της εθνικής ερευνητικής υποδομής βιοτραπεζών BBMRI-GR της οποίας το ΙΙΒΕΑΑ είναι ο εθνικός συντονιστικός φορέας και η οποία ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοτραπεζών BBMRI-ERIC.

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑ)

Στόχοι του έργου είναι:
- η ανάπτυξη μεθόδων μοριακής και ανοσολογικής ταυτοποίησης του ιού
- η δημιουργία εξειδικευμένης βιοτράπεζας δειγμάτων από ασυμπτωματικούς φορείς και πάσχοντες από COVID-19

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΛΛΑΚ

Δράσεις ανοικτού κώδικα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Το παρόν αποθετήριο έχει σαν στόχους:
- Την καταγραφή και την δημιουργία ενός κοινού αποθετηρίου καταγραφής και παρουσίασης έργων ανοιχτής σχεδίασης για ζωτικής σημασίας νοσοκομειακό εξοπλισμό

ΔιαΝΕΟσις

Η διαΝΕΟσις είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός που παράγει μελέτες και ερευνητικό έργο, διενεργεί δημοσιογραφικές έρευνες και αναπτύσσει εργαλεία και πρωτοβουλίες στον χώρο των ανοικτών δημοσίων δεδομένων, με στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευσή τους.

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Έχει συγκεντρωθεί και κωδικοποιηθεί σειρά από ηλεκτρονικές πηγές που περιλαμβάνουν συγγράμματα, ebooks, e-journals και άλλο πληροφοριακό υλικό για την υποστήριξη των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας.

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε την παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε επιστημονική πληροφόρηση γύρω από τον COVID-19, συμπεριλαμβάνοντας εκδοτικούς οίκους, βάσεις δεδομένων και αποθετήρια.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικές πηγές σχετικές με τον COVID-19.

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, ΑΠΘ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης στο πλαίσιο διευκόλυνσης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού εξασφάλισε έκτακτη πρόσβαση στα βιβλία του εκδοτικού οίκου MIT Press.

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, ΕΚΠΑ

Συλλογή από πηγές με πληροφορίες σχετικές με τον ιό, προερχόμενη από διάφορους οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους και επιστημονικά περιοδικά. Το περιεχόμενο καθίσταται ανοικτής πρόσβασης.

Quintessentially SFT

Νέα και ενημερώσεις για την εξέλιξη του ιού σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει Tweets κλπ.

NI4OS-Europe

Το ευρωπαϊκό έργο NI4OS-Europe ανοίγει ένα γρήγορο κανάλι πρόσβασης στις υπηρεσίες, τα εργαλεία και το λογισμικό του για τις επιστημονικές κοινότητες που συμμετέχουν σε εκτεταμένη έρευνα για την αντιμετώπιση του COVID-19.
 

Research Data Alliance (RDA)

Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι να καθορίσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων υπό τις συνθήκες που δημιούργησε ο ιός του Covid-19.

Pages