Ερευνητικες δράσεις COVID-19 - Σχετικά

Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μία ιστοσελίδα αφιερωμένη στην ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιείται στην Ελλάδα σχετικά με τον κορωνοϊό. Ερευνητικά Κέντρα και Υποδομές, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Βιβλιοθήκες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εταιρείες, αλλά και ο Δημόσιος Τομέας διαμορφώνουν το εθνικό ερευνητικό τοπίο και επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δρώμενα γύρω από την ασθένεια COVID-19 και τον ιό SARS-CoV-2.

Η ιστοσελίδα αποτελεί ενημερωτικό οδηγό στην αναζήτηση επιστημονικού περιεχομένου και συνεργασιών, και περιλαμβάνει ερευνητικές δράσεις, εργαλεία και υπηρεσίες, καθώς κλινικές μελέτες και λοιπές πρωτοβουλίες που οργανώνονται από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό ιστό της χώρας. Ερευνητές, οργανισμοί και πολίτες πληροφορούνται για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα πάσης φύσεως επιστημονικών προσπαθειών.

Ταυτόχρονα, έρχονται σε επαφή με ευκαιρίες χρηματοδότησης και δράσεις εθελοντισμού προκειμένου να συνεισφέρουν και οι ίδιοι στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Παρέχεται, επίσης, πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση για εργαλεία που υποστηρίζουν δεδομενο-κεντρική έρευνα (στάδια συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης, διατήρησης, επανάχρησης). Με αυτό τον τρόπο, ερευνητικές ομάδες μπορούν να ενημερωθούν για σχετικά εργαλεία διαχείρισης δεδομένων και να τα αξιοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς.

Για να εμπλουτίσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή για να αναφέρετε πιθανές τροποποιήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο openaire@athenarc.gr