Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα»
ΑΔΑ.: 6ΒΕΒ469ΗΞΩ-74Σ ΚΩΔ.: ILSP.253.myEL.ΧΑΝ.0420
ΙΕΛ
Δημ:
06-05-2020
«myELeusis: μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒ6Ε469ΗΞΩ-ΛΡ8 ΚΩΔ.: ILSP.246.myEL.ΧΑΝ.0220
ΙΕΛ
Δημ:
26-04-2020
«PSAMIDES: Ports small and medium alliance for sustainable development» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΣΩΗ469ΗΞΩ-246 ΚΩΔ.: COR-2019-03
CORALLIA
Δημ:
14-04-2020
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΗΞΓ469ΗΞΩ-ΞΓΕ ΚΩΔ.: ILSP.247.GRE.ΧΑΝ.0220
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ: Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΣΥ1469ΗΞΩ-ΧΥΟ ΚΩΔ.: ILSP.247.EYR.ΧΑΝ.2020
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΧΚ1469ΗΞΩ-Σ4Μ ΚΩΔ.: ILSP.247.DR-0220
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020
«NLP-THEATRE Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΒΓΥ469ΗΞΩ-ΡΡΤ ΚΩΔ.: ILSP.248.NLP-THEATRE-0320
ΙΕΛ
Δημ:
09-04-2020
«Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6955469ΗΞΩ-Υ2Ω ΚΩΔ.: ILSP.245.PROS.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
27-03-2020
«European Language Grid» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΩΝΒ469ΗΞΩ-1Λ6 ΚΩΔ.: ILSP.247.ELG-0220
ΙΕΛ
Δημ:
26-03-2020
«Brown University - Subaward No.1465» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 647Δ469ΗΞΩ-5Α9 ΚΩΔ.: ILSP.246.BROWN_UN-0220
ΙΕΛ
Δημ:
16-03-2020
«ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω9ΩΥ469ΗΞΩ-Ζ78 ΚΩΔ.: ILSP.245.APT.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
11-03-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΡΡΒ469ΗΞΩ-ΙΣ1 ΚΩΔ.: ILSP.244.DR-0120
ΙΕΛ
Δημ:
28-02-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΨΗΔ469ΗΞΩ-9ΤΖ ΚΩΔ.: ILSP.244.DRASI-0120
ΙΕΛ
Δημ:
28-02-2020
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΗΩ3469ΗΞΩ-96Π ΚΩΔ.: ILSP.245.GRE.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
«myELeusis:μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΧΥΟ469ΗΞΩ-ΘΗΛ ΚΩΔ.: ILSP.245.myEL.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΙΩΩ469ΗΞΩ-ΓΟΩ ΚΩΔ.: ILSP.245.DRA.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
27-02-2020
«ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης»
ΑΔΑ.: 63ΞΧ469ΗΞΩ-ΧΨΨ ΚΩΔ.: ILSP.244.APT.ΧΑΝ.0120
ΙΕΛ
Δημ:
14-02-2020
«European Language Grid» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΦΔΦ469ΗΞΩ-910 ΚΩΔ.: ILSP.243.ELG-1219
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2020
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω1ΨΞ469ΗΞΩ-ΜΝΙ ΚΩΔ.: ILSP.242.DR-1219
ΙΕΛ
Δημ:
30-01-2020

Pages