Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
ΚΩΔ.: ILSP.200.APOL-0818
ΙΕΛ
Δημ:
28-09-2018
ΙΕΛ
Δημ:
20-09-2018
«iWalk- Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα»
ΑΔΑ.: ΨΦΦ9469ΗΞΩ-9ΟΛ ΚΩΔ.: ILSP.200.iW-0818
ΙΕΛ
Δημ:
18-09-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 9ΒΜΟ469ΗΞΩ-ΚΘΗ ΚΩΔ.: ILSP.193.ΥΠ.DR-0518
ΙΕΛ
Δημ:
23-07-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΥΨΗ469ΗΞΩ-ΥΙΡ ΚΩΔ.: ILSP.194.DR-ΧΑΝ.0618
ΙΕΛ
Δημ:
23-07-2018
Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge
ΑΔΑ.: 75Ο1469ΗΞΩ-ΧΩ7 ΚΩΔ.: ILSP.196.D4Ι.-0618
ΙΕΛ
Δημ:
23-07-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
ΑΔΑ.: ΩΥ09469ΗΞΩ-11Ω ΚΩΔ.: ILSP.193.APOL-0518
ΙΕΛ
Δημ:
21-06-2018
ΙΕΛ
Δημ:
20-03-2018
Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge
ΙΕΛ
Δημ:
01-03-2018
Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης»
ΙΕΛ
Δημ:
14-02-2018

Pages