Η πλατφόρμα SlideWiki παρουσιάστηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ

23-10-2018
ΙΠΣΥ

Περισσότεροι από 300 εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές από το χώρο της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν πάνω σε ανοικτές συνεργατικές μεθόδους μάθησης και να εκοικειωθούν με την πλατφόρμα SlideWiki, ένα ανοικτό περιβάλλον μάθησης που αναπτύσσεται στο πλαίσιο έργου στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου 'Αθηνά'. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Το ΙΝΕΠ έχει δημιουργήσει μια σειρά νέων ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων στην πλατφόρμα SlideWiki, πάνω σε ποικίλες θεματικές όπως: 'Ανοικτή Διακυβέρνηση', 'Βασικά ζητήματα Διαλειτουργικότητας' 'Ανοικτή και συνεργατική μάθηση στη Δημόσια Διοίκηση', 'Αξιολόγηση Διαλειτουργικότητας στις Δημόσιες Υπηρεσίες', 'Διαχείριση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών' και 'Χρήση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων'. Οι συμμετέχοντες με την καθοδήγηση εκπαιδευτών χρησιμοποιήσαν το περιεχόμενο της πλατφόρμας SlideWiki, εξασκήθηκαν σε τεχνικές συνεργατικής μάθησης και εξέφρασαν θετικά σχόλια για την πλατφόρμα. 
 
Μάθετε περισσότερα για τη δράση εδώ
 

Σχετικά με το SlideWiki:

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη συνεργατική δημιουργία παρουσιάσεων εκπαιδευτικού υλικού στο πνεύμα και τη φιλοσοφία της Wikipedia (wikipedia.org). Παρέχει δηλαδή εκπαιδευτικό υλικό διεθνές, διαδικτυακό, ελεύθερο περιεχόμενο, εξελισσόμενο στη βάση συνεργασίας και εθελοντικής προσφοράς των μελών της πλατφόρμας. Επίσης, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αναλυτικής δεδομένων (data analytics) για την επεξεργασία και ανάλυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο της πλατφόρμας με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εξατομικευμένη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού. Στην πλατφόρμα δραστηριοποιούνται ήδη εκπαιδευτικές κοινότητες από πολλές χώρες και όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30