Επικαιρότητα

Athena a founding signatory of the Barcelona Declaration on Open Research Information

16-04-2024
The Athena Research Center is proud to be one of the founding signatories...

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά στο Athens Science Festival 2024

14-04-2024
Με συναρπαστικές Ιστορίες Επιστήμης & Τεχνολογίας θα συμμετέχει στο ...

Το Αθηνά σε Διημερίδα της ΓΓΕΚ με επιτεύγματα τεσσάρων δράσεων

04-04-2024

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παρουσία του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Αθηνά...

Το Αθηνά ανάμεσα στους κορυφαίους οργανισμούς σε συνολική χρηματοδότηση Horizon Europe μεταξύ των “Widening” χωρών

01-04-2024
Η Ελλάδα κυριαρχεί στην επιτυχία προσέλκυσης χρηματοδότησης από το Horizon Europe μεταξύ των 15 "Widening" χωρών της Ευρωπαϊκής...

Κτηριακό Πρόγραμμα Αθηνά – Δυο νέες κατακυρωτικές αποφάσεις

29-03-2024
Το Αθηνά ανακοινώνει ότι πρόσφατα κατακυρώθηκαν δύο ακόμα αποφάσεις που αφορούν το Κτηριακό Πρόγραμμα του Αθηνά και...