Επικαιρότητα

Msc Data Science and Information Technologies: ξεκινούν οι αιτήσεις

03-06-2021
Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Data...

Διαδικτυακή εκδήλωση για τα ανοιχτά δεδομένα της έρευνας YouWho? στo Socioscope

01-06-2021
Η ομάδα πίσω από την έρευνα YouWho? διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για...

2nd Panhellenic Meeting of Regional Councils of Research and Innovation

27-05-2021
The Industrial Systems Institute participates in the 2nd Panhellenic meeting of the Regional Councils of Research and Innovation...