Χρηματοδότηση του ΕΚ "Αθηνά" από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

119 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση 6 Ερευνητικών Κέντρων

24-11-2022
ΕΚ "Αθηνά"

Νέες προγραμματικές συμβάσεις ύψους 119 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση 6 Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, ανάμεσά τους και το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" υπέγραψαν το Υπουργείο Ανάπτυξης &  Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στις 24 Νοεμβρίου 2022.
 
Οι προγραμματικές συμβάσεις προβλέπουν την στήριξη του επενδυτικού προγράμματος με τη μορφή 25ετούς χαμηλότοκου δανείου, καλύπτοντας το 50% της επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό για την αναβάθμιση και επέκταση των Ερευνητικών Κέντρων θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει την υποστήριξη της κατασκευής πολλαπλών ερευνητικών υποδομών, την αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια υπερσύγχρονου τεχνολογικού, εργαστηριακού και επιστημονικού εξοπλισμού.
 
Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΕΚ "Αθηνά" κ. Γιάννης Εμίρης τόνισε πώς: «Οι νέες κτιριακές υποδομές και η αναβάθμιση των υφιστάμενων στην Αθήνα, την Πάτρα και την Ξάνθη, χάρη στη δανειακή σύμβαση που υπογράφεται σήμερα, θα δώσουν μια ιδιαίτερα σημαντική ώθηση στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, καθώς συμβάλλουν ώστε οι ερευνητές μας να συνεχίσουν να εργάζονται απρόσκοπτα, χρησιμοποιώντας προηγμένο εξοπλισμό, σε 5 σύγχρονες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον. Το ΕΚ Αθηνά, και ειδικότερα τα υφιστάμενα και υπό ίδρυση Ινστιτούτα και Μονάδες του, θα αποκτήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους στόχους αριστείας που έχουν θέσει ως προς την έρευνα στις ΤΠΕ, την διαθεματική καινοτομία, καθώς και την εκπαίδευση. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δράση που θα καταστήσει το Κέντρο μας ακόμη πιο ανταγωνιστικό στην προσέλκυση κορυφαίων επιστημόνων όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό».
 
Τα 6 Ερευνητικά Κέντρα που θα επωφεληθούν από την συγκεκριμένη δράση είναι τα εξής: 
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
  • Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ)
  • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
  • Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
  • Ίδρυμα Βιοϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
 Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31