Αποτελέσματα Προσκλήσεων & Προκηρύξεων

Ανάπτυξη και Λειτουργία Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6Κ3Ν469ΗΞΩ-Ω7Φ ΚΩΔ.: COR-2022-02
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: COR-2022-02
CORALLIA
Δημ:
28-11-2022
Λήξη:
28-11-2022
Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 9ΨΩΔ469ΗΞΩ-Π6Σ ΚΩΔ.: GD.340.DEMTEng-1022
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.340.DEMTEng-1022
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
24-11-2022
Λήξη:
24-11-2022
SEAwise – Shaping ecosystem-based fisheries management Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΚ8Ξ469ΗΞΩ-4ΡΨ ΚΩΔ.: SEAWISE_332_0622_epan
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: SEAWISE_332_0622_epan
ΜΑΑ
Δημ:
11-11-2022
Λήξη:
11-11-2022
Feed4Cloud: Trustworthy user feedback for cloud-native services using blockchain Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΨΡΟΨ469ΗΞΩ-217 ΚΩΔ.: PED.339.YP.FEED.ΧΑΝ.1022
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: PED.339.YP.FEED.ΧΑΝ.1022
ΠEΔIΤΕ
Δημ:
11-11-2022
Λήξη:
11-11-2022
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: Ψ906469ΗΞΩ-ΝΧΦ ΚΩΔ.: DOORS_332_0622_epan
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: DOORS_332_0622_epan
ΜΑΑ
Δημ:
11-11-2022
Λήξη:
11-11-2022
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 9ΝΖ2469ΗΞΩ-0Ψ7 ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI2-0622_epan
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCHI2-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
10-11-2022
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΡΘΓΛ469ΗΞΩ-ΥΗΞ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI3-0622_epan
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCHI3-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
10-11-2022
Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΧΑΔ469ΗΞΩ-ΛΞΠ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI1-0622_epan
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCHI1-0622_epan
ARCHIMEDES
Δημ:
10-11-2022
Λήξη:
10-11-2022
Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΡΩΕ9469ΗΞΩ-5ΛΑ ΚΩΔ.: GD.334.DEMTlaw-0722
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.334.DEMTlaw-0722
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
26-10-2022
Λήξη:
26-10-2022
DOORS: Developing an Optimal and Open Research Support system to unlock the potential for blue growth in the Black Sea (BS) Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ3ΓΡ469ΗΞΩ-ΣΩ2 ΚΩΔ.: DOORS_332_0622
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: DOORS_332_0622
ΜΑΑ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
17-10-2022
SEAwise - Shaping ecosystem-based fisheries management Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 98ΨΝ469ΗΞΩ-Η3Ο ΚΩΔ.: SEAwise_332_0622
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: SEAwise_332_0622
ΜΑΑ
Δημ:
17-10-2022
Λήξη:
17-10-2022
BIONEXT: THE BIODIVERSITY NEXUS: TRANSFORMATIVE CHANGE FOR SUSTAINABILITY Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9400469ΗΞΩ-ΓΔ5 ΚΩΔ.: BIONEXT_337_0922
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: BIONEXT_337_0922
ΜΑΑ
Δημ:
14-10-2022
Λήξη:
14-10-2022
MAIA+: Maximising impact and accessibility of european climate research Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΝΘ5469ΗΞΩ-ΟΣ6 ΚΩΔ.: MAIA_337_0922
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: MAIA_337_0922
ΜΑΑ
Δημ:
14-10-2022
Λήξη:
14-10-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 9ΗΝ1469ΗΞΩ-2ΤΡ ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI2-0622
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCHI2-0622
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
01-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6Ξ7Δ469ΗΞΩ-ΛΕ5 ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI3-0622
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCHI3-0622
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
01-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΞΤΨ469ΗΞΩ-ΣΓ4 ΚΩΔ.: GD.332.ARCHILeader-0622
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCHILeader-0622
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
01-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 979Ψ469ΗΞΩ-468 ΚΩΔ.: GD.332.ARCLDirector-0622
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCLDirector-0622
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
01-09-2022
«Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΤΥ5469ΗΞΩ-Ρ0Ν ΚΩΔ.: GD.332.ARCHI1-0622
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.332.ARCHI1-0622
ARCHIMEDES
Δημ:
01-09-2022
Λήξη:
01-09-2022
ARSINOE: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΖΧ2469ΗΞΩ-ΥΟΣ ΚΩΔ.: ARSINOE_332_0622
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: ARSINOE_332_0622
ΜΑΑ
Δημ:
28-07-2022
Λήξη:
28-07-2022
StR-ESFRI3 - Support to Reinforce ESFRI - 3 Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: Ψ8Ν8469ΗΞΩ-ΚΥΘ ΚΩΔ.: GD.329.STR3_com-0522
Σχετική Πρόσκληση/Προκήρυξη.: GD.329.STR3_com-0522
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
21-07-2022
Λήξη:
21-07-2022

Pages