Υποψήφιος για την αντιπροεδρία της ACM ο Πρόεδρος και Γεν. Διευθυντής του ΕΚ «Αθηνά» καθηγ. Γιάννης Ιωαννίδης

20-05-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Η υποψηφιότητα του Προέδρου και Γεν. Διευθυντή του ΕΚ «Αθηνά» και καθηγητή Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στο ΕΚΠΑ κ. Γιάννη Ιωαννίδη έρχεται μετά από μια επιτυχημένη διετία στη θέση του Secretary/Treasurer της ACM (Association for Computing Machinery), της μεγαλύτερης παγκοσμίως ένωσης επαγγελματιών της Πληροφορικής.
 
Στο όραμα του κ. Ιωαννίδη για μια ισχυρή ACM, αλλά και για τα επόμενα βήματα στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, εντάσσεται η διασυνδεδεμένη ανάπτυξη του «τετράεδρου» έρευνας, εκπαίδευσης, βιομηχανικής καινοτομίας και χάραξης πολιτικών. Η ανάπτυξη αυτή συνίσταται στην επέκταση των σχετικών δράσεων, στην εμπλοκή μεγαλύτερου αριθμού επαγγελματιών του χώρου, αλλά και στη διασύνδεση με ομότιμες επιστημονικές κοινότητες άλλων τομέων με τους οποίους η πληροφορική βρίσκεται σε γόνιμη επαφή. Η συχνότερη και πλέον ισότιμη (σε σχέση με το φύλο, την προέλευση, την ηλικία κ.λπ.) επιλογή καριέρας στο χώρο είναι μια ενεργή πρόκληση, μαζί με την επέκταση της στενής συνεργασίας του ακαδημαϊκού τομέα με τη βιομηχανία προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Η επιστημονική αριστεία, κατά τον κ. Ιωαννίδη, πρέπει, τώρα που τα συστήματα πληροφορικής «κυβερνούν» τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μας, να συνδυάζεται με την κοινωνική υπευθυνότητα.
 
Η ACM είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο εκπαιδευτική και επιστημονική ένωση στον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών, με πάνω από 100.000 μέλη - επαγγελματίες. Στόχος της η προαγωγή της Επιστήμης των Υπολογιστών και των σχετικών επαγγελμάτων μέσα από εκδόσεις, συνέδρια και εκπαιδευτικούς πόρους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες (και συμμετοχή στη ψηφοφορία έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, 16:00 UTC – μόνο για μέλη της ACM) παρακαλούμε επισκεφθείτε αυτόν τον σύνδεσμο.