Συνάντηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Νέες υποδομές και δυνητικές συνεργασίες

24-02-2023
ΕΚ "Αθηνά"

Σημαντική συνάντηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2023 στο ΕΚ «Αθηνά». O Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΕΚ «Αθηνά», Καθηγ. Γιάννης Εμίρης, ο αντιπρόεδρος του ΕΚ «Αθηνά», και Διευθυντής του ΙΕΛ, Βασίλης Κατσούρος και ο τέως Πρόεδρος και συνεργαζόμενος καθηγητής του ΕΚ «Αθηνά», Γιάννης Ιωαννίδης συναντήθηκαν με τον Γιάννη Καλτσά, Διευθυντή Χρηματοδοτήσεων Ελλάδος και Κύπρου και τον Κώστα Καργάκο, Υπεύθυνο Δανείων και συζητήσαν την πορεία υλοποίησης των νέων υποδομών του Αθηνά.
 
Kατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης, το ενδεχόμενο δυνητικών συνεργασιών, ανάμεσα στο ΕΚ «Αθηνά» και την ΕΤΕπ, με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση σε συνδυασμό με την ψηφιακή μετάβαση. Τονίστηκε επίσης, η συμβολή των νέων τεχνολογιών στις κοινωνικό- οικονομικές επιστήμες, και στο… τραπέζι τέθηκαν και ιδέες γύρω από τη δημιουργία νέων υποδομών για την υποστήριξη δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
 
Στις νέες υποδομές, που η δημιουργία τους χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος και από δάνειο από την ΕΤΕπ, περιλαμβάνονται: η ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου, του ΕΚ «Αθηνά» καθώς και η αγορά και ανακατασκευή νέου κτηρίου, στην Αθήνα, η ανέγερση νέου κτηρίου στην Πάτρα, η αναπαλαίωση διατηρητέου κτιρίου στην Ξάνθη και η διαμόρφωση των  εξωτερικών χώρων του ιδιόκτητου κτηρίου, επίσης στην Ξάνθη.
 
«Η δημιουργία κτηριακών υποδομών μας βοηθά να υποστηρίξουμε τους έντονους ρυθμούς ανάπτυξης τους Αθηνά και να πετύχουμε τους στόχους για αριστεία σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτομία», δήλωσε σχετικά ο κ. Εμίρης.