Έναρξη λειτουργίας και για τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας smartHEALTH

Ένα "one-stop-shop" για την Έξυπνη Υγεία

16-02-2023
ΕΚ "Αθηνά"

Με εναρκτήρια εκδήλωση στα τέλη Ιανουαρίου, ξεκίνησε και επισήμως η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Έξυπνη Υγεία – smartHEALTH στον οποίο το ΕΚ «Αθηνά» συμμετέχει ως εταίρος.    
 
Απαντώντας στις προκλήσεις και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Έξυπνη Υγεία - smartHEALTH, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός  “one-stop-shop”, όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ, οι μεσαίες επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας μπορούν να λάβουν βοήθεια για τη βελτίωση των επιχειρηματικών και παραγωγικών διαδικασιών τους, καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν, αξιοποιώντας τεχνολογίες AI, Cybersecurity και High Performance Computing.
 
Ο Κόμβος smartHEALTH θα προσφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους εμβληματικούς τομείς της ιατρικής ακριβείας, του καρκίνου, της ανάλυσης ιατρικής εικόνας, του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα και των υποδομών, μέσω των σημαντικότερων εκπροσώπων  Έρευνας & Καινοτομίας του ελληνικού οικοσυστήματος, στον τομέα της ψηφιακής και έξυπνης υγείας.
 
Στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2023, οι εταίροι του smartHEALTH συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, συντονιστή φορέα του εγχειρήματος αυτού, για την εναρκτήρια εκδήλωση του Κόμβου. Την εναρκτήρια εκδήλωση συντόνισε ο Καθ. Δημήτριος Πλεξουσάκης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κ. Χρίστος Δήμας, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας , καθώς και ο κ. Αντώνιος Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης, Περιφέρεια Κρήτης, ενώ ομιλίες έκαναν οι:    
  • κα Helena Rodrigues, Project Officer της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία EDIH της ΕΕ.
  • κ. Αντώνιος Στασής, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμός στην Ελλάδα
  • κ. Δημήτριος Κατεχάκης, Διευθυντής του Hellenic Digital Health Cluster, με την παρουσίαση του σχετικά με τις ικανότητες καινοτομίας και τις αναπτυξιακές ανάγκες του «επιχειρείν» στο χώρο της Ψηφιακής Υγείας.
Την εναρκτήρια εκδήλωση ολοκλήρωσε ο Καθ. Δημήτριος Πλεξουσάκης, με μια σύντομη  παρουσίαση του έργου, των στόχων του και των επόμενων βημάτων. Στη συνέχεια ακολούθησε η συνάντηση εταίρων του Κόμβου, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης και υλοποίησης, προγραμματίστηκαν επόμενα βήματα και τέθηκαν στόχοι για το 1ο έτος της λειτουργίας του.

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας - smartHEALTH συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Digital Europe.