Πιστοποίηση της Εθνικής Υποδομής CLARIN:EL ως CLARIN B-Centre & ως Αξιόπιστο Αποθετήριο Δεδομένων

01-11-2022
ΙΕΛ

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα CLARIN:EL, αξιολογήθηκε επιτυχώς και πιστοποιήθηκε επίσημα ως CLARIN B-Centre της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC και ως Αξιόπιστο Αποθετήριο Δεδομένων (Trustworthy Data Repository) από το Συμβούλιο Προδιαγραφών και Πιστοποίησης του CoreTrustSeal.
 
Με τον αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών να ξεπερνά μέχρι σήμερα τους 1.350, η Υποδομή CLARIN:EL φιλοξενεί συνολικά 762 πόρους σε ένα συστηματικά οργανωμένο δίκτυο αποθετηρίων, στο οποίο συμμετέχουν 14 Ερευνητικοί Οργανισμοί και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους και ΕΚ "Αθηνά", με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) ως συντονιστή του δικτύου.  
 
Τα CLARIN ERIC B-Centres
Το δίκτυο CLARIN ERIC συγκροτείται από διάφορους τύπους κέντρων, ανάμεσά τους και τα CLARIN B-Centres, ή αλλιώς Κέντρα Παροχής Υπηρεσιών, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Υποδομής, προσφέροντας στην επιστημονική κοινότητα πρόσβαση σε πόρους, υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη σε μόνιμη βάση.
 
Τα πιστοποιημένα CoreTrustSeal Αποθετήρια
Το CoreTrustSeal από την άλλη, είναι ένας διεθνής, μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιολογεί Αποθετήρια δεδομένων και υπηρεσιών βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων (Core Trustworthy Data Repositories Requirements) και, εφόσον αυτές πληρούνται, τα πιστοποιεί ως αξιόπιστα αποθετήρια.