Αξιολόγηση του εικονικού νοηματιστή του έργου Easier

02-10-2023
ΙΕΛ

Πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση του Easier (intElligent Automatic SIgn languagE tRanslation), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του εικονικού νοηματιστή του έργου. Ο εικονικός νοηματιστής στοχεύει στην παρουσίαση νοηματικού περιεχομένου υψηλής ακρίβειας και εύκολης κατανόησης από κωφούς και ακούοντες χρήστες νοηματικής γλώσσας. Για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνει γλωσσική πληροφορία επαυξημένη με στοιχεία συναισθήματος και προσωδίας, ώστε με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας συνθετικού νοηματισμού να παρέχει τη δυνατότητα δυναμικής σύνθεσης νοηματικής γλώσσας ανώτερης ποιότητας για την προβολή νέου νοηματικού περιεχομένου.
Το ΙΕΛ / ΕΚ Αθηνά, ως υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του νοηματιστή, βελτίωσε σημαντικά την κίνηση των χεριών και ανέπτυξε μια μέθοδο δακτυλοσυλλαβισμού εφαρμόσιμη σε κάθε γλώσσα, που χρησιμοποιεί το ένα χέρι για αυτόν τον σκοπό. Ο δακτυλοσυλλαβισμός αποτελεί μικρό αλλά σημαντικό μέρος της σύνθεσης, αφού χρησιμοποιείται για τη μεταγραφή κύριων ονομάτων αλλά και ως μέσο παρουσίασης «άγνωστων» λέξεων σε περιβάλλοντα μηχανικής μετάφρασης. Μια επιπλέον βελτίωση ήταν η ανάπτυξη καλύτερων εκφράσεων του στόματος ως αρθρωτών νοηματικής γλώσσας αλλά και για τη χειλεανάγνωση σε γλώσσες που ενσωματώνουν αυτήν τη λειτουργία.
Η αξιολόγηση έγινε με χρήση ειδικά σχεδιασμένου, πλήρως προσβάσιμου διαδικτυακού ερωτηματολογίου, το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει περιεχόμενο σε διαφορετικές γλώσσες. Η ομάδα του ΙΕΛ / ΕΚ Αθηνά ανέπτυξε το πρώτο σύστημα αξιολόγησης που επιτρέπει Α/Β (πρόσωπο με πρόσωπο) έλεγχο και αξιολόγηση της τεχνολογίας συνθετικού νοηματισμού, ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση των βελτιώσεων ως προς μια βασική τεχνολογία αναφοράς.
Η δεύτερη και τελική αξιολόγηση του εικονικού νοηματιστή ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 και δοκιμάστηκε σε τέσσερις νοηματικές γλώσσες: Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ελβετογερμανικά από ένα σύνολο 37 νοηματιστών σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, 16 από τους οποίους ήταν κωφοί.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30