Άλλο ένα βήμα προς την πράσινη μετάβαση για το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

26-06-2024
ΙΕΛ

Σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία προς την πράσινη μετάβαση, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2024 τη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου που διαθέτει στις εγκαταστάσεις του στην Ξάνθη. Σε αυτή τη φάση η διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου με τον ΔΕΔΔΗΕ επιτρέπει τη χρήση των 10 kW από τα 20 kW της συνολικής ισχύος του.
 
Από τον πρώτο κιόλας μήνα λειτουργίας του, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο έχει παραγάγει περίπου 4.733,28 kWh, καλύπτοντας το 15% της μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας των εγκαταστάσεων. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός πράσινου κτηρίου στην Ξάνθη, καθώς στο έργο «Κατασκευή/Ανακατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων για το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα ξεκινήσει σύντομα, προβλέπεται η αύξηση της ισχύος του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, ώστε να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των εγκαταστάσεων σε ενέργεια. 
 
Η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου του EK Αθηνά στην Ξάνθη έγινε μέσω του προγράμματος του ΔΕΔΔΗΕ “Net Metering” το οποίο αφορά στον συμψηφισμό της παραγόμενης‐καταναλισκόμενης ενέργειας και αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.