"Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών" Εθνικός Διαγωνισμός
ΑΔΑ.: ΩΘ9Λ469ΗΞΩ-87Μ ΚΩΔ.: ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020
ΙΕΛ
Δημ:
24-04-2020
Λήξη:
11-05-2020
ΚΡΗΠΙΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΚΩΔ.: ILSP.SD22.185.KRHPIS-0218
ΙΕΛ
Δημ:
20-02-2018
Λήξη:
12-03-2018