Προσκλήσεις για συνεργάτες

OpenMinTed Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΜΤΡ469ΗΞΩ-0ΣΖ ΚΩΔ.: ILSP.181.OM-1017
ΙΕΛ
Δημ:
02-11-2017
Λήξη:
29-11-2017
Δημ:
27-10-2017
Λήξη:
10-11-2017
ΙΕΛ
Δημ:
20-10-2017
Λήξη:
03-11-2017
Υποέργο «Από τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιστήμη Δεδομένων» Σύμβαση έργου
Δημ:
18-10-2017
Λήξη:
01-11-2017
ΙΕΛ
Δημ:
18-10-2017
Λήξη:
03-11-2017
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-05-2017
Λήξη:
12-05-2017
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-04-2017
Λήξη:
20-04-2017
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΩΙ3469ΗΞΩ-ΣΟ6 ΚΩΔ.: ILSP.162.ΑΑ6.KD.XANTHI.0916
ΙΕΛ
Δημ:
31-10-2016
Λήξη:
16-11-2016
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-08-2016
Λήξη:
12-08-2016
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-08-2016
Λήξη:
12-08-2016
ΙΕΛ
Δημ:
14-09-2015
Λήξη:
21-09-2015

Pages