'Ανθρωποι

Μαρία Γιάγκου

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875353
Η Μαρία Γιάγκου είναι διδάκτορας του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Γλωσσική Τεχνολογία («Τεχνογλωσσία», διεπιστημονικό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που διοργανώνουν από κοινού το ΕΚΠΑ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Οι επιστημονικές της εργασίες εντάσσονται κυρίως στα πεδία της Γλωσσικής Τεχνολογίας, Υποδομών Γλωσσικών Πόρων, Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων και της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Εκμάθησης της Γλώσσας, με έμφαση στην υπολογιστική επεξεργασία κειμένων για τον προσδιορισμό των μορφολογικών, συντακτικών και λεξιλογικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με διάφορες όψεις κειμενικής δυσκολίας για ομιλητές της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης γλώσσας.
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (περισσότερων από 20) ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) / Ε.Κ. «Αθηνά». Σε ορισμένα από τα έργα αυτά είχε ρόλο κύριας ερευνήτριας και είχε την ευκαιρία να συντονίσει τις ερευνητικές δράσεις επιμέρους ομάδων, ενώ έχει συμβάλει καθοριστικά και στη σύνταξη προτάσεων και οικονομοτεχνικών προσφορών για την προσέλκυση εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Την τρέχουσα περίοδο είναι υπεύθυνη διαχείρισης του έργου παροχής υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Action on CEF Automated Translation Core Service Platform» (ELRC3) και διαχειριστική και επιστημονική υπεύθυνη, από πλευράς ΙΕΛ, του έργου European Language Equality (ELE, PPPA-LANGEQ-2020).