Ο Πρόεδρος του Αθηνά καθηγητής Γιάννης Εμίρης στο StartSmart SEE Summit 2024

01-07-2024
ΕΚ "Αθηνά"

Ο Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, Καθηγητής Γιάννης Εμίρης, ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο StartSmart SEE Summit 2024 το οποίο διεξήχθη την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, και κεντρικό θέμα «Πυροδοτώντας την Καινοτομία, Ενισχύοντας το Μέλλον».
 
Το συνέδριο ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας εισαγωγής καινοτομίας στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι ομιλητές σε μια σειρά από εξειδικευμένα πάνελ που εξερεύνησαν κρίσιμα θέματα όπως η μεταφορά τεχνολογίας, η εμπορική αξιοποίηση της έρευνας και οι επενδυτικές στρατηγικές στις νεοφυείς τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Εμίρης συμμετείχε στο πάνελ με θέμα «Από το Εργαστήριο στην Αγορά», το οποίο επικεντρώθηκε στη σκιαγράφηση των διαδρομών εμπορικής αξιοποίησης της έρευνας, την επιτυχή διασύνδεση της έρευνας με την αγορά καθώς και τις καλές πρακτικές διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την επιτυχή εμπορική της αξιοποίηση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα έγινε αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα στην ωρίμανση αποτελεσμάτων προς την δημιουργία τεχνοβλαστών και εταιρειών, την προσέλκυση ικανών ερευνητών και την διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στην χώρα μας, συχνά ανταγωνιζόμενα τις ιδιωτικές εταιρείες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο κύριος Εμίρης περιέγραψε τα πάγια αιτήματα της ερευνητικής κοινότητας προς την Πολιτεία, όπως την σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου, την διατήρηση μιας σταθερής συχνότητας στις χρηματοδοτικές δράσεις και την ανάγκη μείωσης της πολυδιάσπασης που χαρακτηρίζει το ερευνητικό οικοσύστημα. Ο Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά παρουσίασε τις διαφορετικές δράσεις καινοτομίας που αναπτύσσει το Κέντρο, την υποστήριξη της εξωστρέφειας καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης του Αθηνά εντός και εκτός συνόρων.