Γεφυρώνοντας το τοπίο των ψηφιακών αρχαιολογικών δεδομένων στην Ελλάδα

Ημερίδα

23-05-2024
ΕΚ "Αθηνά"

Το Αθηνά στο πλαίσιο του έργου SHADE (SHaring Archaeological Data Effectively), διοργανώνει την Ημερίδα με τίτλο: «Γεφυρώνοντας το τοπίο των ψηφιακών αρχαιολογικών δεδομένων στην Ελλάδα» την Τετάρτη 29 Μαίου 2024, ώρα 09:00 - 17:00 στο Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη 28, Αθήνα.
 
Η Ημερίδα αποσκοπεί στη χαρτογράφηση των υφιστάμενων υποδομών δεδομένων στην Ελλάδα, στην παρουσίαση των διαχειριστικών προκλήσεων που σχετίζονται με τα αρχαιολογικά δεδομένα και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών. Μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση, η ημερίδα επιδιώκει να αναδείξει τις προσπάθειες που γίνονται προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, να ξεκινήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο και να δημιουργήσει ευκαιρίες για συνεργασία, με άξονα την περαιτέρω πρόοδο των εγχώριων πρακτικών και τη στενότερη ευθυγράμμιση με τις αντίστοιχες διεθνείς.
 
Στο πλαίσιο αυτό η ημερίδα αποτελεί πρόσκληση σε εκπροσώπους από τους εμπλεκόμενους φορείς να συζητήσουν εμπειρίες και στρατηγικές σχετικά με τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διάθεση των ψηφιακών αρχαιολογικών δεδομένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, η διαχείριση των αρχαιολογικών δεδομένων χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και ποικιλομορφία λόγω των πολλών διαφορετικών φορέων που παράγουν και διαχειρίζονται αρχαιολογικά δεδομένα, όπως η αρχαιολογική υπηρεσία, η αρχαιολογική εταιρεία, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ξένες αρχαιολογικές σχολές, ερευνητικά κέντρα και άλλες πρωτοβουλίες πολιτών. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται στο μέτωπο της διαχείρισης και της προσβασιμότητας των ψηφιακών αρχαιολογικών δεδομένων, υπάρχει άμεση ανάγκη για την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη αποδοτικών στρατηγικών στην επιμέλεια και τη διάθεσή τους.
 
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας εδώ 
 
Διαθέσιμες και οι περιλήψεις των θεμάτων που θα καλυφθούν από τους ομιλητές, εδώ