'Ανθρωποι

Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού

Ερευνητές
Διευθύντρια Ερευνών
Διευθύντρια Ερευνών
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875341

Η Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (DEA) και Διδακτορικού Διπλώματος στη Θεωρητική Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο Paris 7. Έχει επιπλέον αποκτήσει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδακτικής Γλωσσών από το Πανεπιστήμιο Paris 3 Université de la Sorbonne Nouvelle). Υπήρξε υπότροφος της Γαλλικής κυβέρνησης. Έχει εργαστεί ως υπάλληλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα μετάφρασης) και ως επιμορφώτρια καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης στα Π.Ε.Κ. σε θέματα Διδακτικής γλωσσών. Από το 1994 εργάζεται ως ερευνήτρια-γλωσσολόγος στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού γλωσσικής διδασκαλίας στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας το ρόλο του επιστημονικού υπευθύνου και του συντονιστή επιστημονικών ομάδων. To 2004 εξελέγη Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας (Διευθύντρια Ερευνών) στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ. Υπήρξε Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (από τον Δεκέμβριο του 2001 μέχρι το 2009) και στη συνέχεια Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Τεχνολογίες Μάθησης). Είναι κριτής σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια και εκπονήτρια επιμορφωτικού υλικού για εκπαιδευτικούς του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Έχει διδάξει θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία» και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου «Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς». Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα στο χώρο της Διδακτικής γλωσσών και της Υποβοηθούμενης από υπολογιστή (ή κινητό) Γλωσσικής Εκμάθησης.