Συμπόσιο: “Aνοικτή Επιστήμη στον ελληνικό ερευνητικό ιστό" - Αποτελέσματα

Η Εκδήλωση Ανοικτή Επιστήμη Πρόγραμμα Φόρμα Αξιολόγησης Παρουσιάσεις

Μπορείτε να κατεβάσετε το Απολογιστικό Δελτίο του Συμποσίου εδώ