Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΣτΕ και του ΕΚ Αθηνά

Με σκοπό την ανάπτυξη αλγορίθμου για τη γρήγορη, άμεση και ίση κατανομή των υποθέσεων

26-07-2023
ΙΕΛ

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Ευαγγελία Νίκα και τον Πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά καθηγητή κ. Γιάννη Εμίρη με σκοπό τη σχεδίαση, υλοποίηση και πιλοτική εφαρμογή αλγοριθμικού συστήματος αυτοματοποιημένης ανάθεσης των δικαστικών υποθέσεων, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στον τομέα της δικαιοσύνης.
Το έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) του ΕΚ Αθηνά για την επιτάχυνση της διαδικασίας και τη συνολική μείωση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και εφαρμογών.
Ο Πρόεδρος του ΕΚ Αθηνά δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει μία κομβική εξέλιξη στον χώρο της Δικαιοσύνης και να αποτελέσει πρότυπο ως προς την ενίσχυση του δημόσιου τομέα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Η υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που βρίσκεται στον πυρήνα των δράσεων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά πιστεύουμε πως θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης στο ΣτΕ, αλλά και ευρύτερα στον δικαστικό χώρο.».
 
Ο Διευθυντής του ΙΕΛ, κ. Βασίλης Κατσούρος, αναφέρει στη δήλωσή του: «Είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι για την προοπτική αυτής της συνεργασίας. Το ΙΕΛ είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών λύσεων προσανατολισμένων στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Η εφαρμογή τεχνολογιών επεξεργασίας του λόγου στον τομέα της δικαιοσύνης ανοίγει νέους ορίζοντες για την αυτοματοποίηση και την βελτίωση των διαδικασιών, αποδεικνύοντας ότι η προηγμένη τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προαγωγή της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στο δικαστικό σύστημα».