Τρεις ερευνητές του ΕΚ “Αθηνά” στα νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν το ΕΣΕΤΕΚ

11-11-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Με συμμετοχή μιας ερευνήτριας και δύο ερευνητών του ΕΚ “Αθηνά” συγκροτήθηκαν τα πρώτα εννέα "Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια" (ΤΕΣ), τα οποία θα υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστου Δήμα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΕΚ. Πρόκειται για τους ερευνητές Θοδωρή Δαλαμάγκα (ΤΕΣ Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης), Διευθυντή Ερευνών, και Αναπληρωτή Διευθυντή στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ), Στυλιανό Σαρτζετάκη (ΤΕΣ Επιστημών Πληροφορικής), Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) και Δέσποινα Τσιαφάκη (ΤΕΣ Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών), Διευθύντρια Ερευνών  στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και Επιστημονική Υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού & Δημιουργικών. Βιομηχανιών του ΙΕΛ.
 
Τα ΤΕΣ υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το ΕΣΕΤΕΚ, το οποίο αποτελεί  το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας. Κύριο αντικείμενο των ΤΕΣ αποτελεί η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και η υποβολή αφ’ ενός σχετικών προτάσεων στο ΕΣΕΤΕΚ και αφ’ ετέρου προτάσεων επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).
 
Στις δηλώσεις τους οι τρεις ερευνητές αναδεικνύουν τον ρόλο του ΕΣΕΤΕΚ μέσα από τα ΤΕΣ για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα λειτουργεί σε μία αποτελεσματική διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δαλαμάγκας με τη συμμετοχή του στο ΤΕΣ Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρει “Πολλές σημαντικές αποφάσεις για πλήθος δραστηριοτήτων, είτε από εμάς είτε από άλλους για εμάς, λαμβάνονται πλέον με βάση δεδομένα. Αποτελεί πρόκληση το πλαίσιο αντιμετώπισης των δεδομένων. Στην επιστήμη συζητάμε για δεδομένα εύκολα προσβάσιμα από όλους. Στην καινοτομία συζητάμε για νέα επιχειρηματικά μοντέλα με τα δεδομένα ως προϊόν. Όλα αυτά με ορθή εφαρμογή του Πλαισίου Προστασίας Δεδομένων που γίνεται σταδιακά κτήμα μας. Είναι σημαντικός, επομένως, ο ρόλος του νέου ΤΕΣ για την πολιτική δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη”.
 
 
Ο κ. Σαρτζετάκης, ως μέλος στο ΤΕΣ Επιστημών Πληροφορικής, δηλώνει χαρακτηριστικά ότι “Η προώθηση της καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και η υποστήριξη αποτελεσματικού οικοσυστήματος για τη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματικότητα είναι η κύρια πολλά υποσχόμενη προοπτική για την χώρα μετά την πανδημία. Ο ρόλος του ΕΣΕΤΕΚ είναι αποφασιστικός για την αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιακής επανάστασης. Το ΤΕΣ πληροφορικής θα συμβάλει στη χάραξη πολιτικής για την έρευνα στον τομέα που δραστηριοποιείται το ΕΚ «Αθηνά» έχοντας αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών”.
 
 
Με τη συμμετοχή της στο ΤΕΣ Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, η κ. Τσιαφάκη αναφέρει ότι “Πολιτισμός και Τουρισμός, όσον αφορά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι δύο έννοιες αλληλένδετες, συμπληρωματικές και αλληλοενισχυόμενες, για πολλούς ευνόητους λόγους, με έναν από τους βασικότερους την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας. Τα σύγχρονα δεδομένα εισάγουν στο δίπτυχο αυτό και έναν τρίτο όρο, τις Δημιουργικές Βιομηχανίες. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά όλες τις δραστηριότητες και το μέλλον μας. Η Έρευνα και η Τεχνολογική Ανάπτυξη αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της Καινοτομίας και όλες μαζί τη βάση για την εθνική πορεία μέσα από την οποία η Ελλάδα μπορεί να καταστεί συνοδοιπόρος των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην έρευνα και την επιστήμη. Το τρίπτυχο Πολιτισμός – Τουρισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες συνδυάζει σημαντικούς τομείς, έχοντας τη δυνατότητα να συνδράμει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της επιστημονικής έρευνας  με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα”.
 
Τέλος, με αφορμή τη συμμετοχή των τριών ερευνητών του ΕΚ "Αθηνά” στα νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν το ΕΣΕΤΕΚ, ο Πρόεδρος και Γεν. Διευθυντής του ΕΚ “Αθηνά” Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης σε ανακοίνωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά: “Θερμά συγχαρητήρια στους ερευνητές μας Θοδωρή Δαλαμάγκα, Στέλιο Σαρτζετάκη και Δέσποινα Τσιαφάκη για την επιλογή τους ως μέλη Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) του ΕΣΕΤΕΚ. Η παρουσία τους εκεί αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την οικογένεια του Κέντρου μας, το οποίο μέσω εκείνων θα έχει άλλη μια σημαντική συνεισφορά προς την ερευνητική κοινότητα της χώρας. Είμαι βέβαιος ότι, με την εμπειρία και τη γνώση τους, θα συνδράμουν αποτελεσματικά στο έργο των οικείων ΤΕΣ και στη διαμόρφωση σημαντικών πρωτοβουλιών στην έρευνα και την καινοτομία. Όλοι μας στο ΕΚ “Αθηνά” είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στο έργο τους όπου μας χρειαστούν. Συγχαρητήρια και πάλι!".

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31