Συμμετοχή στο 7th European Conference on Social Networks

11-09-2023
ΕΚ "Αθηνά"

Ο Δρ. Ευαγγελίδης Βασίλης, Αρχαιολόγος στο Τμήμα Πολιτισμού & Δημιουργικών Βιομηχανιών, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΚ Αθηνά και ο Δρ. Δημήτρης Γρηγορόπουλος από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (DAI) συμμετείχαν στο 7th European Conference on Social Networks (EUSN 2023).
Το Συνέδριο φιλοξενήθηκε στο Centre for Methodology and Statistics of Faculty of Social Sciences at the University of Ljubljana.
Το θέμα της ομιλίας μας ήταν: Modelling regional dynamics and Roman pottery supply using network analysis and GIS: the sanctuary of Kalapodi in central Greece as a case study.
Αbstract της ομιλίας μπορείτε να διαβάσετε εδώ.