Νέο MSc στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΕΚ "Αθηνά"

Αιτήσεις συμμετοχής: 1 - 31 Μαΐου 2023

27-10-2022
ΕΚ "Αθηνά"

Τρία ερευνητικά κέντρα με ηγετικό ρόλο στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες διεθνώς, το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνεργάζονται στη δημιουργία ενός κοινού, αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, που θα αρχίσει να δέχεται φοιτητές από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2023-24.

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με φέρε τίτλο MSc in Digital Humanities,  έχει 18μηνη διάρκεια και θα προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, στην υπηρεσία της προστασίας και αξιοποίησης της ψηφιακής κληρονομιάς στην Ελλάδα και διεθνώς. Το νέο μάστερ φιλοδοξεί να δώσει στους αποφοίτους του δυνατότητες για σταδιοδρομία στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, των εκδόσεων, των διαδικτυακών επιχειρήσεων, και της πολιτιστικής ψυχαγωγίας.

Με πεδίο αναφοράς τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες εν γένει (ιστορία, αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, φιλολογία κ.ο.κ.), αλλά και κάθε περίοδο ή τομέα μελέτης τους, από την απώτατη αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, το νέο μάστερ θα επιτρέπει στους φοιτητές του να εξοικειωθούν με τα κύρια ψηφιακά εργαλεία στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού, αλλά και να γνωρίσουν γλώσσες σεναρίων και σήμανσης, μεθόδους της επιστήμης δεδομένων και με το θεωρητικό υπόβαθρο της παραγωγής ψηφιακών προϊόντων με πολιτισμικό περιεχόμενο στο πλαίσιο της δημόσιας ιστορίας και αρχαιολογίας, σχεδιασμό και χρήση βάσεων δεδομένων, τεχνολογίες 3D, τεχνικές δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων κλπ.
 
Η φοίτηση στο νέο πρόγραμμα θα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Humanities)», σε μία από τρεις ειδικεύσεις:
  1. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information Systems
  2. Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)
  3. Εφαρμογές στις τρισδιάστατες τεχνολογίες (3D Technologies)
     
Η διδασκαλία για το νέο πρόγραμμα θα γίνεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, με τη συμμετοχή καθηγητών και άλλου διδακτικού προσωπικού από το τμήμα αυτό, καθώς και από το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και το ΕΚ "Αθηνά".

Επόμενη περίοδος αιτήσεων:  1-31 Μαΐου 2023
Αιτήσεις συμμετοχής ΕΔΩ